Maaseutukiinteistöjen osto- ja myyntiaikeet pysyneet ennallaan - muuttuva taloustilanne vaikuttaa kauppojen toteutumiseen

2 min lukuaika

Uutinen

Kiinnostus maaseutukiinteistöjen ostamiseen on pysynyt ennallaan, selviää ProAgrian joulukuun alussa maaseutukiinteistöjen omistajille toteuttamasta kyselystä. Isoilla tiloilla on laajentumishalukkuutta, mutta enää ei tehdä kauppoja huippuvuosien tapaan hinnalla millä hyvänsä, arvoivat ProAgrian asiantuntijat. Maaseutukiinteistöjä ostavat nykyään erityisesti laajentumishaluiset tilat, joiden taloudellinen tilanne on vakaa.

ProAgria Kiinteistonvalityksen asiantuntijat Mika Hirvijoki ja Tatu Rantanen kättelevät

Kokonaisuudessa lisämaan ostot toiminnan laajentamisen ja pääomien sijoittamisen näkökulmasta kiinnostavat maaseutukiinteistöjen omistajia.

– Maailmantilanteen epävakaus ja korkotasojen muutokset ovat hillinneet kauppojen toteutumiseen viime vuosina, toteaa ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV:n toimitusjohtaja Markku Koivisto. – Nyt näköpiirissä on taas piristymisen merkkejä.

Maaseutukiinteistöjen myynti lisääntyy

Viljelijäväestön ikääntyminen kiihdyttänee maaseudun kiinteistökauppoja, kun aina ei omasta lähipiiristä löydy jatkajaa tilalle.

– Maaseutukiinteistöjä ja kokonaisia maatiloja tullaan tulevaisuudessa myymään yhä enemmän. Myös kuolinpesät maaseutukiinteistön myyjänä ovat yleistymässä, kertoo Koivisto.

Kaksi vuotta sitten maaseutukiinteistöjen omistajista iso joukko mainitsi myynnin syyksi sen, ettei toiminnalle ole jatkajaa. Nyt toteutetussa kyselyssä jatkajan puute ei noussut yhtä vahvana esiin.

– Jos maatilalle ei löydy jatkajaa, on hyvä pohtia voisiko tilan myydä ja mahdollistaa sukupolvien työlle jatkoa, pohtii Koivisto. Tällaiset tilanteet lisääntyvät tulevaisuudessa, eikä aina välttämättä oletuksena etsitä perhepiiristä jatkajaa.

Ikä, terveys ja jaksaminen korostuvat

Myyntihalukkuus on säilynyt ennallaan verrattaessa kahden vuoden takaiseen. Tärkeimmäksi syyksi myynnille maaseutukiinteistöjen omistajat nostavat kiinteistön omistajan iän, terveyden ja jaksamisen.

– Rahoittajien vaatimukset liittyen ostoihin ja myynteihin ovat tiukentuneet, mikä hidastaa osin omistajien vaihtumista, kertoo Koivisto.

ProAgrian toteuttamaan kyselyyn maaseutukiinteistöjen omistusmuutoksista vastasi 262 maaseutukiinteistöjen omistajaa Suomessa. Kysely toteutettiin ensimmäisen kerran vuoden 2022 alussa. Tilojen pääasialliset tuotantosuunnat olivat kasvintuotanto-, maidontuotanto-, naudanlihantuotanto sekä tilat, joilla on myös muuta yritystoimintaa. Näkemyksen antoivat myös 38 ProAgrian kiinteistöjen ostoa ja myyntiä läheltä seuraavaa asiantuntijaa.