Maaseudun yritykset ehtivät vielä hakea tukea energiainvestointeihin

2 min lukuaika

Yrityspalvelut· Uutinen

Maaseudun mikro- ja pienyritysten toteutusvalmiit hankkeet, joissa vaadittavat asiakirjat ovat kunnossa tai ne saadaan nopeasti hankittua, ehtivät vielä hakea tukea uusiutuvaan energiaan siirtymiseen 15.10. mennessä.

Uutinen elpymisvarat setelit ja kolikot kammenella

Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat hakea 15.10.2022 saakka tukea investointeihin, joilla edistetään siirtymistä ympäristöystävälliseen teknologiaan tai siirrytään käyttämään uusiutuvaa energiaa oman yrityksen tarpeisiin. Aikataulu on tiukka, joten etusijalla ovat toteutusvalmiit hankkeet, joissa vaadittavat asiakirjat ovat kunnossa tai ne saadaan nopeasti hankittua.

Tuella voi kattaa kolmasosan kustannuksista. Tuen avulla voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. 

Tukea riittävän suuriin investointeihin

Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaamman tai energiaa säästävän ja kohtuullisin kustannuksin toteutettavan tekniikan tai toimintatavan. Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet.

Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys, voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa. Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista ja se on de minimis -ehtoista.

Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2 000 euron. Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan. Myytäväksi tarkoitetun energian tuottamiseen liittyviin investointeihin tuki ei myöskään sovellu.

Etukäteen selvitys rakennusluvan tarpeesta

Hakemuksen vireille tulo vaatii liiketoimintasuunnitelman ja mahdollisen rakennusluvan tarve olisi hyvä selvittää etukäteen. Päätöksenteon takaraja on 31.12.2022 EU-rahoituskauden vaihtuessa. Myönteinen tukipäätös edellyttää lainvoimaista rakennuslupaa, jos investointi vaatii luvan. EU-maaseuturahaston elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasurakentamista, maatalousinvestointeja, maaseudun innovaatioryhmiä sekä tukea harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten suunnitteluun. Elvytysvaroilla pyritään erityisesti vaikuttamaan siihen, että investoinneilla olisi myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. EU-maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta.

Lisätietoja

Apua hakemusten laadintaan ja lisätietoja hakemisesta saat eri alueiden yritysasiantuntijoiltamme. Suodata linkin takaa oman alueesi asiantuntijat.

Ruokaviraston ja EU-maaseuturahaston elpymisvaroista Maaseutu.fi -sivustolla.