Maaseudun mikro- ja pienyrityksillä tilaisuus hakea elpymisvaroja

2 min lukuaika

Uutinen

Investoinnin tulee koskea digitalisuuden lisäämistä sekä uusiutuvan energian käyttöönottamista ja lisäämistä.

Kuva: ELY-keskus
Suomi on saanut EU:n maaseuturahastosta elpymisvaroja 26 miljoonaa euroa maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen. Elpymisvarat avautuivat haettaviksi 18.10.2021.
Elpymisvaroja voivat hakea maaseudun mikro- ja pienyritykset sekä maatilakytkentäiset yritykset. Investoinnin tulee koskea digitalisuuden lisäämistä sekä uusiutuvan energian käyttöönottamista ja lisäämistä. Investoitavia asioita voivat olla esimerkiksi aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput, biolaitoksen rakentaminen, uusiutuvan energian tuotanto oman yrityksen käyttöön, energia ja materiaalitehokkuuden parantaminen, hävikin pienentäminen tai uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten uudistaminen. Tukea voi hakea, jos ottaa käyttöön uuden tehokkaan tai energiaa säästävän tai muilla tavoin BAT-vaatimukset (Best Available Technology) täyttävän tekniikan tai toimintatavan.
Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex I -yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa. Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea. Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen (ei maatalouskäyttöön). Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos sen määrä jäisi alle 2 000 euron.
Elpymisvaroilla tuetaan myös mikro- ja pienyritysten omistajanvaihdoksia harvaanasutuilla alueilla ja ydinmaaseudulla. Tukea voi hakea omistajanvaihdosten valmisteluun liittyvien ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Tuki on 5 000–10 000 €. Tuen viimeinen erä maksetaan, kun yrityskauppa on toteutunut.
(Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla on alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 2 miljoonaa euroa. Pienyritys on yritys, jolla on alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 miljoonaa euroa.)