Luottamushenkilön uratarina

2 min lukuaika

Yrittäjäjäsen

Mahdollisuus vaikuttaa henkilökohtaisesti tärkeisiin asioihin on vienyt Valion hallituksen puheenjohtajan Vesa Kauniston moniin luottamustehtäviin.

Vesa Kaunisto kuva Petteri Lopponen 2021 3

Opiskeluaikoina Akateemisen karjakerhon sihteerinä toimineella Kaunistolla oli 90-luvulla luottamustehtäviä MTK:n nuorissa tuottajissa (nyk. Maaseutunuoret) sekä MTK:n johtokunnassa. Hän toimi myös ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksessa vuoteen 2013.

– Oli mielenkiintoista päästä heti viljelijäuran alussa lähelle neuvontatyötä. Syntyi hyviä verkostoja, kun hallinnossa olivat maakunnan keskeiset ihmiset mukana, muistelee Kaunisto.

Kaunistolla on edelleen ProAgriaa sivuavia luottamustehtäviä puheenjohtajana sekä Keski-Pohjanmaan maanviljelysseuran Säätiön että Pro-Maatalous-yhteistyöryhmän hallituksissa.

Arvot vaikuttamisen polttoaineena

Kaunisto on viljelijän uransa aikana nähnyt, miten Suomen 40 000 maitotilaa on kutistunut lähes kymmenesosaan. Nyt pinnalla ovat vastuullisuus- ja ympäristöasiat, jotka on kaikkien alalla toimijoiden osattava ottaa huomioon entistä paremmin.

Luottamustehtävät ovat olleet antoisia, sillä aiheet ovat Kaunistolle henkilökohtaisesti tärkeitä. Jos kokee samankaltaista paloa, kannattaa lähteä ehdolle ja mukaan vaikuttamaan. Tehtävissä syntyneissä verkostoissa on eteenpäin vieviä keskusteluja. Ymmärrystä Suomen eri alueiden välille on lisännyt esimerkiksi 2000-luvun alussa muodostettu ProAgrioiden toimitusjohtajien ja hallitusten puheenjohtajien ryhmänohjaushallitus.

– Keskustelu verkostoissa on rakentavaa. Viljelijät ovat tänä päivänä yhä ammattitaitoisempia ja koulutetumpia, toteaa Kaunisto.

Jotta pystyy toimimaan valitsijoiden eduksi luottamustehtävissä, on seurattava ahkerasti toimintaympäristöä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

– Luottamushenkilöiltä pitää löytyä kaukokatseisuutta ja kykyä nähdä tulevaisuuteen, miten toimintaa tulee kehittää. Kaikkien rakenteiden pitää vastata sitä asiakastarvetta, mikä on muuttunut vuosien varrella. Palveluiden pitää olla ammattitaitoisia, osaavia ja helposti saatavilla, sanoo Kaunisto.

Luottamustehtävistä Kaunistoa työllistää tällä hetkellä eniten Valion hallituksen puheenjohtajuus. Työtä on myös maatalousalan ulkopuolella monimediakonsernin Hilla Groupin hallituksen puheenjohtajana. Miten Kauniston mielestä maatalous näkyy mediassa?

– Median kriittinen suhtautuminen maatalouteen ja kotieläintuotantoon liittyy pitkälti tietämättömyyteen, koska ei ymmärretä maataloutta ja sen rakenteita. Tiedon lisäämisessä meillä kaikilla on tehtävää!