Laiduntsekki

1 min lukuaika

Maidontuotanto

Taloudellista ruokintaa ja hyvinvointia lehmille Neuvo-palveluna.

Laiduntsekkikeisala2artikkelikuva

Stressaako laidunkausi? Vaihtelevatko maitomäärät ja pitoisuudet silloin merkittävästi? Laiduntsekin tavoitteena on laatia yhdessä suunnitelma, jolla saadaan laidunnus kannattavaksi ja sujuvaksi.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu laidunnus on vuoden ylivoimaisesti edullisin ruokinta-ajanjakso ilman korjuu- ja säilömiskustannuksia. Laiduntaminen ja jaloittelu lisäävät eläinten terveyttä ja hyvinvointia.

 • lihakset ja kunto kasvavat, vähemmän sairauksia ja helpommat poikimiset
 • sorkat kuluvat luonnollisesti
 • eläimet näyttävät kiimat selvemmin
 • hiertymät ja patit paranevat paremmin, kun eläimet pääsevät vapaasti makuulle ja ylös
 • navetan puhtaanapito helpottuu.

Laiduntsekin avulla selvitämme yhdessä muun muassa

 • laidunalan tarpeen ja riittävyyden
 • laidunten kunnon ja rehun laadun
 • aitaus- ja laidunnuskäytännöt
 • kulkureitit
 • veden saannin
 • lisäruokinnan toteutuksen ja tarpeen
 • lain vaatimusten täyttymisen

Näin hyödyt

 • Selkeä toimenpidelista kertoo, mitkä asiat ovat kunnossa ja mitä pitää parantaa.
 • Taloudellista, sujuvaa ja kannattavaa ruokintaa.
 • Terveyttä ja hyvinvointia eläimille.

Laidunasioita ja eläinten hyvinvointia voit pohtia Neuvo-palveluna.