Laiduntaminen parantaa eläinten hyvinvointia monin tavoin

2 min lukuaika

Uutinen

Laidunkausi on alkamassa

Dsc 0845

Kesä lähestyy ja nautojenkin on päästävä nauttimaan ulkoilmasta. Laiduntaminen parantaa eläinten hyvinvointia monin tavoin. Pehmeällä ja pitävällä alustalla sorkkaterveys paranee. Kun sorkka pitää ja alusta joustaa, tekee lehmänkin mieli liikkua, mikä on omiaan parantamaan sen lihaskuntoa. Paremmalla lihaskunnolla ylösnouseminen on varmempaa ja muun muassa vedinpolkemien ja lihasrevähtymien riski vähenee.

Lisäksi tila mahdollistaa sosiaalisten kontaktien ja arvojärjestyksen ylläpitämisen lehmäryhmässä luonnollisella tavalla. Alempiarvoisilla on tilaa väistää ylempiarvoisia ja kiimakäyttäytymiseen liittyvä hyppiminen pääsee paremmin esille, kun alusta on pitävä ja ympärillä on reilusti tilaa.

Laitumella on tilaa myös nousta ylös ja maata luonnollisessa asennossa. Lehmän pitäisi maata vuorokaudesta yli puolet, mikä ei ole mahdollista jos alusta on epämukava. Parsissa voi olla ylösnousua haittaavia rakenteita, jotka voivat estää luonnollisen pään heilautuksen lehmän noustessa ylös.

Yhdessäkään navetassa ilmanvaihto ei toimi niin hyvin kuin laitumella. Pöly ja lantakaasut rasittavat myös lehmien keuhkoja ja verenkiertoa. Erilaisten bakteereiden aiheuttama tautipaine pienenee, kun ilma vaihtuu riittävästi ja kosteus ei kerry ympäristöön. Tämä parantaa lehmien terveyttä ja lisää niiden kestävyyttä. Vuodessa 10 000 kiloa maitoa tuottavalla lehmällä ei ole vara sairastaa olosuhteista johtuvia tauteja.

Nautojen suojelusta annetun asetuksen mukaan Suomessa lypsylehmien ja pääasiassa maidontuotantoa varten kasvatettavien hiehojen, joita pidetään kytkettyinä, tulee päästä vähintään 60 päivänä laitumelle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen jaloittelutilaan ajanjaksona, joka alkaa 1. toukokuuta ja päättyy 30. syyskuuta. Jaloittelutilan pinta-alan on oltava vähintään kuusi neliömetriä siellä pidettävää nautaa kohden. Pinta-alan on oltava kuitenkin aina vähintään 50 neliömetriä. Eläinsuojasta ulkotarhaan ja laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava naudoille turvallisia ja sellaisia, että naudat eivät tarpeettomasti likaannu minään vuodenaikana.

Ulkotarhassa ja laitumella olevilla naudoilla on oltava mahdollisuus päästä riittävään suojaan epäsuotuisia sääolosuhteita vastaan. Jos naudat eivät pääse vapaasti siirtymään suojaan, nautojen omistajan tai haltijan on huolehdittava siitä, että naudat pääsevät suojaan epäsuotuisilta sääolosuhteilta. Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava naudoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään nautojen vahingoittuminen ja karkaaminen. Sähköistetyt aidat on rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että niistä ei aiheudu naudoille tarpeetonta kärsimystä.

Kesäaikaan laitumen merkitys vaihtelee pelkästä jaloittelumahdollisuudesta siihen, että kaikki karkearehu saadaan laiduntamalla. Yleisintä on kuitenkin osittainen laidunnus, jossa osa karkearehusta saadaan navetasta ja osa suoraan laitumelta. Laidunruoho on ravintoarvoiltaan ruokinnallisesti erittäin hyvää lehmälle. Se on useimmiten hyvin sulavaa ja sisältää lehmien tarvitsemaa valkuaista.