Laidunnusta historiallisten muurien suojassa

2 min lukuaika

Uutinen

Kotkan Kyminlinnan sisäpuolella laiduntaa sata lammasta. Tiedote 24.8.2021

Mg 8776
Laidunnus on hyvä ympäristön hoitotapa monessa erityiskohteessa. Erityisesti ketterät lampaat pystyvät laiduntamaan jyrkkiä rinteitä, sillä korkeuserot eivät niiden päätä huimaa. Näitä erityiskohteita ovat muun muassa erilaiset linnoitukset ja muinaisjäännösalueet. Kotkassa sijaitseva Kyminlinna on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja laaja muinaisjäännösalue. Kuinkahan moni tietää, että linnoituksen sisäpuolella laiduntaa sata lammasta?
Nykyaikaisen moottoritien kupeessa sijaitseva 200-vuotias linnoitus on ollut mieluisa laidunnuskohde lampuri Tuomas Mattilalle, joka on hoitanut aluetta 15 vuotta. Varuskunta lopetti toimintansa alueella vuonna 2005, jonka jälkeen museovirasto teki aloitteen laidunnuksen aloittamisesta. Kohde on nyt vuokrattu Senaatti-kiinteistöiltä. Linnoituksen sisällä ei muu maailma häiritse, sillä se on suljettu alue.
- Kyminlinna on meillä pisimpään ollut hoitokohde, on mukava seurata pitkällä aikavälillä laidunnuksen tuloksia ja vaikutuksia kasvistoon ja eliöstöön, kertoo Mattila. - Vaikka kohde on keskellä kaupunkia, on alue eläimille hyvin turvallinen laidunnuskohde.
Mattilan lampaat laiduntavat linnoituksen muurien sisäosien luonnonlaitumia maatalouden ympäristösopimuksella. 25 hehtaarin laidunalue muodostuu vanhasta pellosta ja niityistä, metsittyneistä niityistä, kalliokedoista, vallien niityistä ja vallihaudoista sekä metsäisistä laitumista. Ja vaikka Kyminlinnassa on myös kohtalainen peura- ja kauriskanta, laiduntavat lampaat kuitenkin sulassa sovussa näiden villieläimien kanssa.
Laidunnus estää maisemaa kasvamasta umpeen ja niittyjä rehevöitymästä. Linnoituksessa on ollut aikoinaan jättiputkea ja nyt lampaat syövät kaikki vieläkin maasta nousevat taimet eli torjuvat myös vieraslajia. Alueen avoimilla niityillä viihtyvät kasvit ovat tärkeitä uhanalaisten perhosten ravintokasveja.
- Ilman lampaita linnoituksen niityt olisivat kasvaneet osaksi jo umpeen. Laidunnus on erityisen merkittävää alueen kulttuurimaiseman avoimuuden säilyttämisen takia, toteaa maisema-asiantuntija Auli Hirvonen MKN Maisemapalveluista.

Luonnonhoidon suunnittelu on tärkeää

Erityiskohteissa laidunnus vaatii monenlaisten asioiden huomioimista. Eläimet oleskelevat usein samoilla lämpimillä rinteillä ja saattavat aiheuttaa eroosiota rakenteisiin. Eroosioalueet pitää aidata hetkeksi laidunnuksen ulkopuolelle. Lisäksi Kyminlinnassa on aidattu linnoituksen korkeiden muurien reunat eläinten putoamisvaaran takia.
Kyminlinnaan ja sen ympäristöön valmistuu vuoden 2021 lopussa maisemanhoitosuunnitelma, missä tarkennetaan myös laidunnusta eli aitojen sijaintia, laidunalueiden raivaustarvetta, laidunnuspainetta ja pohditaan mitkä kaikki alueet sopivat laidunnukseen koko linnoituksen 80 hehtaarin alueella. Näin saadaan laidunnuksesta paras hyöty alueen luonnolle ja maisemalle.
- Linnoitus on vaativa suunnittelukohde, koska alueella on runsaasti erilaisia luontoarvoja, jotka kaikki on huomioitava, kertoo kohteen suunnittelijana toimiva Hirvonen. - Laidunnus on kuitenkin paras hoitotapa tällaiseen erityiskohteeseen, ja sitä olisi erittäin vaikea korvata niitto- ja raivaustyöllä.
Lisätietoja sopimuslaidunnuksesta ja Laidunpankista:
maisema-asiantuntija Auli Hirvonen
p. 0400 864494
auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi