Laidunnus ylläpitää monimuotoisia elinympäristöjä

2 min lukuaika

Uutinen

Luonnonlaitumella tuotettu liha ylläpitää luonnon monimuotoisuutta.

Kuva: Riikka Söyrinki

Niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, joilla jokaisella elää omanlaisensa lajisto. Suomen ympäristökeskuksen arvioinnissa (2018) kaikki perinnebiotoopit arvioitiin uhanalaisiksi. Niityillä liitelevät perhoset, touhukkaat kimalaiset ja rantaniittyjen kahlaajalinnut ovat osa ainutlaatuista arvokasta luontoamme, joka tarvitsee säilyäkseen laiduntavia eläimiä.

Laidunnus turvaa monimuotoisuutta säilyttämällä lajistolle tärkeitä elinympäristöjä. Vanhoilla luonnonlaitumilla voi olla jopa 40 erilaista kasvia neliömetrillä. Perinnebiotoopeilla on myös monipuolinen maaperäeliöstö, hyönteis-, sieni- ja lintulajisto. Luonnonkirjo ylläpitää kokonaisuutena ihmisten vastustuskykyä monia sairauksia vastaan. Laiduntamisella puolestaan on monia nautojen ja lampaiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

Perinteinen maatalousmaisema on tärkeä osa suomalaista kulttuurihistoriaa. Osaa perinnebiotoopeista on laidunnettu vuosikymmeniä, joitakin jopa satoja vuosia. Laiduntavat eläimet hoitavat maisemaa ja luontoa ainutlaatuisella tavalla, jota on koneellisesti mahdotonta korvata. Hoidetut maisemat tuovat vetovoimaa maaseudulla asumiseen ja yrittäjyyteen.

Laadukasta lihaa laitumelta lautaselle
Lihan tuotanto luonnonlaitumilla on muokattuihin peltoihin perustuvaa tuotantotapaa tai tuontilihaa huomattavasti ympäristöystävällisempää. Lähellä tuotetussa ja ostetussa lihassa myös logistiikka saadaan minimoitua. Suoramyynti tai tilan verkkokauppa on helppo tapa hankkia lähilihaa. Monelle kuluttajalle on tärkeää myös mahdollisuus nähdä eläimet laitumella, ja todeta omin silmin eläinten hyvinvointi ja laidunnuksen vaikutus luontoon.

Laidun lautaselle -oppaaseen on koottu tietoa ja ideoita siitä, miten maatalousluonnon monimuotoisuutta voi tuoda esiin ruuan ja palveluiden kautta. Lisäksi toivomme, että se auttaa ymmärtämään luonnonlaitumilla tuotettuun lihaan liittyvät monimuotoisuusarvot. Lähellä tuotettua laidunlihaa voimme nauttia hyvällä omallatunnolla, toki kohtuullisen kulutuksen tiedostaen.