Laatujärjestelmät arjen toiminnan apuna

2 min lukuaika

Kasvintuotanto· Uutinen

Laatutarha ja IP Kasvikset Perussertifiointi ovat kotimaisen kasvistuotannon laatujärjestelmiä. Auditointiin valmistautuminen kannattaa.

20180423 172503 www
Laatujärjestelmä toimii yrityksessä toiminnan käsikirjana. Tietyt tuotannon vaiheet tulee tehtyä samalla tavalla, asiat kirjataan ylös ja poikkeamiin puututaan. Lakisääteiset vaatimukset tulevat varmasti täytettyä. Auditointitodistuksella yritys voi osoittaa toimivansa vastuullisesti, tuottaen laadukkaita ja turvallisia tuotteita.
Laatutarha ja IP Kasvikset Perussertifiointi ovat erityisesti puutarhatuotteita viljeleville yrityksille räätälöityjä laatujärjestelmiä. IP-sertifiointi painottuu tuoteturvallisuuteen, Laatutarhassa käsitellään yrityksen toimintaa monelta kannalta. Kotimaiset Kasvikset ry:n hallinnoima Sirkkalehti-merkki edellyttää jompaakumpaa auditointia ja merkinkäyttösopimusta. Myös tukkuostajat ja pakkaamot voivat edellyttää sopimustuottajiltaan laatujärjestelmien noudattamista.
Kun laatujärjestelmä otetaan käyttöön, yrityksessä joudutaan yleensä opettelemaan uusia rutiineja, etenkin asioiden kirjaamisessa. Kirjausrutiinit kannattaa suunnitella ensisijaisesti niin, että ne palvelevat yrityksen tarpeita tuotannon ja toiminnan ohjaamisessa – ei pelkästään laatujärjestelmän vaatimuksen takia.
Säännöllisillä auditoinneilla varmennetaan yrityksen toimivan laatujärjestelmän mukaisesti. Auditointiin kannattaa valmistautua hyvissä ajoin: etsiä tarvittavat dokumentit saataville, käydä läpi tarkistettavat kohteet ja järjestellä auditointipäivä omien töiden osalta niin, että pystyy keskittymään auditointiin. Näin yrityksen toiminnan läpikäynti sujuu molempien osapuolien kannalta juohevasti.
Laatujärjestelmän käyttöönottoon ja auditointiin valmistautumiseen saa apua ProAgriasta. Soveltuvin osin voidaan hyödyntää Neuvo2020-palvelua, esim. kasvinsuojelukäytäntöjen läpikäyntiin. Asiantuntijan avulla laatujärjestelmä saadaan räätälöityä yrityksen päivittäistä toimintaa helpottavaksi johtamisen työkaluksi.
Laatutarha-ohjeisto on Eviran hyväksymä kansallinen hyvän käytännön ohje, jota ylläpitää Kotimaiset Kasvikset ry. Sen noudattaminen varmennetaan toisen osapuolen neuvonnallisella auditoinnilla neljän vuoden välein, lisäksi auditointien välissä tehdään itsearviointi. Laatutarhaohjeisto on kaikkien saatavilla Puutarhaliiton internet-sivuilla.
IP Kasvikset Perussertifiointi perustuu standardiin, jonka omistaa ruotsalainen Sigill Kvalitets-system Ab. Auditoinnit suorittaa riippumaton auditointiorganisaatio (ns. kolmannen osapuolen auditointi), joka toinen vuosi. Sertifiointiin liittyy myös omavalvonta ja hallinnollinen tarkastus vuosittain. Standardin voi tilata maksutta Puutarhaliitosta, joka toimii standardinomistajan asiamiehenä Suomessa.
Mirja Tiihonen
puutarhatuotannon asiantuntija
ProAgria Etelä-Savo