KYSYIMME: Mikä muuttuu eläinten hyvinvointilaissa vuodenvaihteessa?

2 min lukuaika

Uutinen

Eläinten hyvinvointilaki muuttuu vuoden 2024 alussa. Selvitimme muutoksen pääkohdat.

161 A9362
Pitopaikka on pysyvä, jos eläin viettää aikaansa siinä pääosan vuorokaudesta.

Mikä muuttuu uudessa eläinten hyvinvointilaissa vuodenvaihteessa?

Hyvin ajankohtainen kysymys! Keskeisiä muutoksia ovat mm. jatkuva vedensaannin vaatimus, pysyvien pitopaikkojen eläintenkäsittelytilat ja se, että tarvittaessa sairas eläin on pystyttävä eristämään muista eläimistä.

Mitä tarkoitetaan pysyvällä pitopaikalla?

Pitopaikka on pysyvä, jos eläin viettää aikaansa siinä pääosan vuorokaudesta. Eläinten pitopaikassa on oltava 1.1.2024 alkaen sellaiset rakenteet ja välineet, joiden avulla eläin voidaan tarkastaa ja hoitaa asianmukaisesti. Esimerkiksi lihanautatiloilla tämä voi edellyttää käsittelyhäkkiä. Samaa tilaa voidaan hyödyntää myös käsittelytilana ja sairaiden eläinten hoidossa. Säädös koskee myös harraste- ja lemmikkieläimiä.

Eikö juomaveden saantivaatimus astu myös voimaan?

Kyllä, se on voimassa 1.1.2024 alkaen. Jatkuvaa vedensaantia ei edellytetä pitopaikoissa, joissa talviaikaan on sulan veden järjestäminen kohtuuttoman vaikeaa, esim. igluvasikat. Silloin eläimet pitää juottaa vähintään kolme kertaa päivässä. Kannattaa muistaa, että säädös koskee myös lemmikkieläimiä.

Mitä muuta haluat kertoa muuttuvasta laista?

Parsinavettalehmien ulkoiluvaatimus on 90 päivää, joista 60 päivää touko-syyskuun aikana ja 30 päivää loka-huhtikuun aikana.bUusi laki ei salli uusien parsinavetoiden rakentamista. Olemassa oleviin parsinavetoihin ei saa lisätä parsipaikkojen määrää. Sonnit puolestaan eivät saa olla kytkettyinä 1.1.2028 jälkeen.

Sikapuolellekin tulee muutoksia: Uusia porsitushäkkejä ei saa rakentaa ja ottaa käyttöön. Sikojen kirurginen kastraatio on puolestaan kielletty 1.1 2035 jälkeen.

Jos haluat tarkastella uutta lakia ja sen vaikutuksia omalla tilallasi kanssamme, jätä yhteydenottopyyntö. Voimme tehdä palvelun Neuvo-rahoituksella.