Kustannustuesta tulossa 5. hakukierros

1 min lukuaika

Uutinen

Tuki keskittyy aloihin, jotka ovat kärsineet viranomaismääräyksistä kuten asiakaspaikkarajoituksista.

Essi jokela 16
Kustannustuesta järjestetään viides hakukierros, joka on aikaisempia kustannustukikierroksia suppeampi. Se keskittyy aloihin, jotka ovat kärsineet viranomaismääräyksistä kuten asiakaspaikkarajoituksista. Tuki kohdistetaan erityisesti matkailu-, ravintola-, liikunta- ja tapahtuma-alan yrityksille.
Tukikelpoisia ovat myös muiden toimialojen yritykset, joihin pandemian hallintaan liittyvät rajoitukset ovat kohdistuneet joko suoraan tai sen merkittävään asiakaskuntaan. Viidennen kierroksen tukea voi saada myös yritys, joka pystyy osoittamaan, että viranomaisten määräykset ovat vähentäneet asiakasmääriä tai vaikuttaneet muutoin pakottavalla tavalla yrityksen toimintaan kuten aukioloon.
Lakiesitys pyritään saamaan voimaan vielä tämän vuoden puolella. Jos viivästyksiä ei tule, kustannustuen hakukausi alkaa joulukuussa ja päättyy helmikuussa 2022. Tukea haetaan aikaisempien kierrosten tavoin Valtiokonttorista.
Toteutuessaan tukikausi käsittäisi ajan 1.6.-30.9.2021. Tämän ajanjakson liikevaihtoa verrattaisiin vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Tuen ehdot olisivat pitkälti samat kuin edellisellä kustannustukikierroksella. Tukea saisi yritys, jonka liikevaihto on laskenut vertailukaudella yli 30 %. Esityksen mukaan yrityksellä tulisi olla tukikelpoisia kustannuksia vähintään 2 000 euroa, sillä tuen minimimäärä on 2 000 euroa.