Korkea EKM tuotostaso

2 min lukuaika

Maidontuotanto

Itä-Suomessa kartoitettiin top 15 tilan mietteitä menestyksen avaimista EKM tuotostasossa.

Tuotosseurantatilojen 0

Tuotosseurantatilojen EKM tuotoksen menestyksen avaimia

Maidontuotannon tulosseminaarissa maaliskuussa 2020 julkaistiin 500 parasta tuotosseurantakarjaa EKM tuotoksen mukaan. Kartoitimme Itä-Suomen alueen top 15 tilan mietteitä menestyksen avaimista. Maatalousyrittäjät eivät kyenneet antamaan yhtä keinoa korkeaan EKM tuotostasoon, koska onnistuminen oli yrittäjien mukaan monen tekijän summa. Oleellisena osana tässä ovat eläinten terveys, rehujen laatu ja ammattitaitoiset työntekijät.

Rehujen laatu ja ruokinnan tasaisuus

Kotoisten rehujen laatu ja ruokinnan tasaisuus ovat maatalousyrittäjien mielestä tärkeimpiä seikkoja ruokinnan ja maidontuotannon onnistumisen kannalta. Säilörehun oikea-aikainen korjuu ja rehuhygienia ovat ruokinnan kivijalka. Siilosäilörehun tasaisuutta verrattuna paalisäilörehuerien vaihteluun pidettiin etuna. Tiloilla paalierien välistä vaihtelua kompensoitiin tarjoamalla lehmille riittävästi säilörehua ympäri vuorokauden. Riittävää kuidun saantia alleviivattiin yhtenä tärkeimmistä lehmien terveyttä tukevista toimenpiteistä. Usealla tilalla tarjottiin lehmille kuivaa heinää säilörehun ohella.

Olosuhdetekijät kuntoon

Laidunkausi oli tuonut usealle tilalle mukanaan haasteita. Lehmien syönti vaihtelee ja maidon pitoisuudet heittelehtivät. Jaloittelu ja laidunnus koettiin eläinten hyvinvointia ja terveyttä tukevina seikkoina, joten niistä ei haluttu luopua. Hiehojen talviaikaisen jaloittelun oli todettu vaikuttavan positiivisesti sorkkaterveyteen. Lisäksi hiehojen laidunnuksen tai jaloittelun havaittiin johdattavan ensikot hyväkuntoisina ensimmäiselle tuotoskaudelle. Pihatoissa ruokintakäytäville asennetuilla matoilla huomattiin positiivisia vaikutuksia lehmien sorkkaterveyteen.
Navettarakennuksiin oli lähes kaikilla tiloilla asennettu kesän kuumien hellejaksojen varalle erilaisia viilennyslaitteita kuten tuulettimia ja vesisuihkuja. Niiden havaittiin helpottavan lehmien lämpöstressiä ja tasaavan maitotuotoksen vaihtelua hellekausien aikana. Viilennyksen ohella juomaveden saatavuus ja puhtaus sekä parsien mukavuus koettiin tärkeinä hyvinvointiin vaikuttavina olosuhdetekijöinä. Vasikoiden olosuhteisiin ja hoitoon panostamista pidettiin tärkeänä tulevia tuotoskausia ajatellen.

Kestävä eläinaines ja huolellinen karjasilmä

Yrittäjät kokivat pitkäjänteisen työskentelyn kantavan hedelmää melkein itsestään. Karjanjalostuksen apuna käytettiin jalostussuunnittelua ja genomitestausta. Jalostuksessa tärkeimpiä omaisuuksia olivat kestävyys ja maidon pitoisuudet. Korkeaa tuotostasoa tavoitellessa tasaisen poikimavälin merkitystä alleviivattiin.
Eläinten terveyden osalta ennakointi nousi yhdeksi avaintekijöistä. Kun mahdollisiin ongelmiin puututaan hyvissä ajoin jää mahdollinen tuotannon alenema pienemmäksi. Yrittäjän oma karjasilmä on tärkeä työkalu, joka kehittyy ajan mittaan. Lisäksi ulkopuolisen, kuten ruokinnan asiantuntijan, tekemät karjahavainnot auttavat kehittämään toimintaa eteenpäin. Joka päivä työtä tulee tehdä huolella ja tavoitteellisesti. Kaiken tämän päälle tarvitaan hyvää tuuria ja onnea, kuten moni yrittäjä naurahtaen totesi.

Hanna-Kaisa Ruuskanen
Ruokinnan asiantuntija
ProAgria Itä-Suomi