Korjuuaika kohdalleen

1 min lukuaika

Maidontuotanto

Varmuutta ruokinnan onnistumiseen

Korjuuaikanayte

Varmuutta ruokinnan onnistumiseen

Vaihteleeko D-arvo tai jääkö se matalaksi? Haluatko tehostaa nurmirehun käyttöä eläinten ruokinnassa ja pienentää ruokintakustannuksia? Pohditko tehokasta korjuujärjestystä?

D-arvon muutos Suomessa on noin 5 yksikköä vuorokaudessa.

D-arvon 10 gramman muutos kuiva-ainekiloa kohti vastaa 0,5 litraa maitotuotosta,maidonhintana käytetty 37 senttiä litralta.

Kahden päivän myöhästyminen optimiajasta 50 lehmän karjassa pienentää maidosta saatavaa tulosta 280 euroa kuukaudessa.

Korjuuaikanäytteitä riittävä määrä

Korjuuaikanäytetulosten analysointi ja korjuujärjestyksen suunnittelu

 • asiantuntijan tekemä korjuuajankohdan arviointi
 • suunnitelma, joka huomioi eri eläinryhmien rehujen laatutarpeet, tilan korjuuketjun tehokkuuden ja lohkojen sijainnin sekä lähiajan säätilan vaikutuksen D-arvon kehitykseen eri kasvilajeille

Yhteydenpitoa säilörehun korjuun jälkeen

 • keskustelu säilörehun korjuun onnistumisesta
 • korjuuaikanäyte tulosten vertaaminen valmiisiin rehunäytteisiin
 • toimenpide-ehdotuksia nurmentuotannon tehostamiseen

Tehdään yhdessä

 • Kasvustokäynnillä keskitytään korjuuaikanäytteiden ottamiseen ja sadon määrän arviointiin.
 • Arvio optimaalisesta korjuuajasta tehdään tilakohtaisten korjuuaikanäytetulosten valmistuttua.
 • Suunnitelma korjuujärjestyksestä tehdään korjuuaikanäytteiden sekä tilan lohkojen koon ja sijainnin perusteella korjuuketju huomioiden.

Näin hyödyt!

 • Korjuuaika optimiin.
 • Korjuujärjestys loogiseksi.
 • Säilörehun laatu tasapainoon.
 • Tehoa nurmiruokintaan.