Koneagria odottaa innolla syksyn kohtaamisia

2 min lukuaika

Uutinen

KoneAgria on ensimmäinen suuri maa- ja metsätalouden sekä urakoinnin ammattitapahtuma, joka järjestetään tiukkojen poikkeuksellisten aikojen

Koneagriabanneri uutinenproagrian netti

KoneAgria 2021 -messujen ohjelma on rakennettu siten, että maa- ja metsätalousammattilaiset löytävät sieltä paljon kannattavuutta ja osaamista vahvistavaa sisältöä ja kollegoiden käytännön kokemuksia. Esillä ovat muun muassa sukupolvenvaihdos, investoinnit, laidunnus, älykäs peltoviljely eli Smart Farming ja voimakkaasti kaikkeen vaikuttava Euroopan yhteisön yhteinen maatalouspolitiikka CAP.

KoneAgria on ensimmäinen suuri maa- ja metsätalouden sekä urakoinnin ammattitapahtuma, joka järjestetään tiukkojen poikkeuksellisten aikojen jälkeen.

KoneAgrian päälavan ohjelma on tuotettu yhdessä alan merkittävien toimijoiden kanssa. ProAgrian kokoaman ohjelman takana on asiantuntijaverkosto, johon kuuluvat AgriHubi, Biocode, Bisnes+, BSAG, Faba, Käytännön Maamies ja KMVET, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Maanmittauslaitos, Maaseudun Tulevaisuus, Maaseutuverkosto, Maito ja Me -lehti, Maitoyrittäjät, Mela, Messukeskus, Mtech, Laidunyhdistys ry, Luke, Pihvikarjaliitto, Peruna-alan yhteistyöryhmä PAYR, ProAgria, Ruokavirasto, TTS, Siipikarjaliitto, Sikayrittäjät, Vaasan Oy, Vihreä kasvu -työryhmä ja VLP-Palvelut. Metsälehti-lavan ohjelman on tuottanut ProAgria yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen, MTK:n metsälinjan ja metsänhoitoyhdistysten kanssa.

Perjantaina aiheena on tulevaisuus. Kuulemme näkökulmia EU:sta, ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Lauantain painopisteenä ovat kotieläimet. Alan huiput kertovat eläinten hyvinvoinnista, tautiriskeistä, laiduntamisesta ja nurmesta sekä kotimaisen valkuaisen mahdollisuuksista. Sunnuntain ohjelma keskittyy viljelyn eri aiheisiin. Keskusteljen teemoina ovat viljan vientimarkkinat, smart farming ja digitalisuus, hyvinvointi sekä maaseutunuoret.

Tarkan ohjelman löydät koneagrian sivuilta.

Päälavan ohjelma

Metsälehti-lava tarjoaa tietoa metsien omistajille päivittäin

Metsälehti-lavalla saadaan tietoa monipuolisesti metsän omistamiseen liittyvistä asioista ja siitä, miten hoitaa metsää järkevästi. Tietoa on tarjolla uusista vesiensuojelumenetelmistä, metsään.fi-palvelusta, metsäsijoittamisesta, sukupolvenvaihdoksesta, EU:n metsiin liittyvistä ohjeistuksista, metsänhoitoyhdistysten palveluista, hiiliviisaasta metsänhoidosta, kestävästä metsätaloudesta ja PEFC-ryhmäsertifioinnista, puurakentamisesta, kotimaisesta metsäbioenergiasta, kemera-kampanjasta, puukaupasta koronan jälkeen, suometsien käsittelytavoista, lehtojen hoidosta ja talousmetsien luonnonhoidosta.

Metsälehtilavan ohjelma

www.koneagria.fi

#koneagria2021

Instagram ja twitter: @koneagria

FB: https://www.facebook.com/KoneAgria

FB event: https://www.facebook.com/events/402562591083190

LISÄTIETOJA

ProAgria Tapahtumat Oy:n hallituksen puheenjohtaja, näyttelyjohtaja Henri Honkala, puh. 040 8277 100, henri.honkala@proagria.fi

Suomen Messut, konseptikehittäjä Leo Potkonen, puh. 045 665 8577, leo.potkonen@messukeskus.com

ProAgria Keskusten Liitto, markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila, puh. 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Suomen Messut, tiedottaja Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com