Kiljanjärven ja sen yläpuolisen vesistön kunnostuksen esiselvityshanke

1 min lukuaika

Ilmastoratkaisut

Vesistöjen tilan parantaminen Kiljanjärven vesistön yläpuolisella alueella.

Kijanjarvi

Kiljanrannan kyläyhdistys r.y teki keväällä 2014 kunnostushankealoitteen Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne, ja – ympäristökeskukselle vesistöjen tilan parantamisesta Kiljanjärven vesistön yläpuolisella alueella. Ilman kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä järvien tila heikkenee, leväkukinnot yleistyvät ja järvien virkistyskäyttömahdollisuudet heikentyvät. Kyläyhdistyksen aloitteen mukaan Kiljanjärven kalakanta kärsii heikosta veden laadusta, sekä voimakkaasta säännöstelystä.

Tutustu Kiljanjärven toimenpidesuunnitelmaa.

Liitteenä: