Kevään kylvöihin viljaa ja valkuaiskasveja – jos taloudellisesti mahdollista

3 min lukuaika

Uutinen

Suomen on huolehdittava nyt huoltovarmuudesta ja ruoantuotannosta

Kannanottopromaatalous nettipa

Kevään kylvöihin viljaa ja valkuaiskasveja – jos taloudellisesti mahdollista

Suomen on huolehdittava nyt huoltovarmuudesta ja ruoantuotannosta

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan jo tästä vuodesta lähtien merkittävästi maataloustuotantoon ja ruokaketjuihin maailmanlaajuisesti.

Ukrainan ja Venäjän yhteenlaskettu osuus on maailman vehnäkaupassa noin 30 % ja valkuaiskasvien kaupassa niiden rooli on merkittävä. Sodan alkamisen jälkeen vehnä ja samalla myös muut vilja- ja öljykasvit ovat kallistuneet maailman viljapörsseissä poikkeuksellisen rajusti.

Venäjän merkitys öljyn, lannoitteiden sekä niiden valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden, ja ylipäätään maatalouden tuotantopanosten viejänä on erittäin merkittävä. Tämän seurauksena tuotantopanosten saatavuus vaikeutuu myös Suomessa.

Lähtötilannetta heikentää maatalouden kustannuskriisi ja katovuosi 2021

Viime vuosi oli poikkeuksellisen vaikea katovuosi Suomessa. Tämän seurauksena viljaa on varastoissa tavanomaista vähemmän. Vilja-alan Yhteistyöryhmän mukaan ohran ja kauran loppuvarastot riittävät vain kahden kuukauden käyttöön markkinakauden vaihtuessa 1.7.2022.

Tällä hetkellä leipävehnän hintataso EU:ssa on yli kaksinkertainen pitkän aikavälin keskiarvoon verrattuna. Viime päivien aikana vilja on kallistunut voimakkaasti. Ensi syksyn leipävehnäfutuurit ovat nousseet yli neljäänsataan euroon tonnilta. Tämä ennakoi poikkeuksen korkeita viljan hintoja ensi syksylle myös Suomeen.

Tilojen maksuvalmius on heikentynyt pitkään jatkuneiden kannattavuusongelmien ja kustannuskriisin johdosta. Tuotantopanokset ovat poikkeuksellisen kalliita. Muun muassa maatilojen käyttämä polttoaine on kallistunut yli kolmekymmentä prosenttia Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Viljaa ja valkuaiskasveja viljelyyn mahdollisimman paljon

Jotta huoltovarmuus ja ruokaketjun toimivuus voidaan taata kaikissa tuotantosuunnissa, on tulevan kevään viljelyvalintoihin kiinnitettävä tiloilla erityistä huomiota. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan vielä voidaan vaikuttaa 20 % viljelysuunnitelmista.

Kaikille niille peltolohkoille, joille viljelijät arvioivat olevan taloudellisesti järkevää kylvää viljaa ja valkuaiskasveja tänä keväänä, pitää näin tehdä.

Koko ruokaketjun kaikkien osapuolten on osallistuttava ja annettava tukensa viljelyn kannattavuuden parantamiseen. Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi yhteiskunnan pitää valppaasti tukea ja mahdollistaa viljely laajasti koko Suomessa.

Lisätietoja

ProMaatalous-yhteistyöryhmän hallituksen puheenjohtajat

ProAgria Keskusten Liitto, hallituksen puheenjohtaja Merja Keisala, puhelin 040 5346710, merja.keisala@nic.fi

Valio Oy, hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto, puhelin 040 526 1769, vesa.kaunisto@valio.fi

Faba osk, hallituksen puheenjohtaja Paavo Karhu, puhelin 050 588 4493, paavo.karhu@kotinet.com

Svenska Lantbrukssällskapens förbund, ordförande Mikael Jern, tel. 040 527 6145, mikael.jern@bastu.net

ProMaatalous-yhteistyöryhmän toimitusjohtajat

ProAgria Keskusten Liitto, toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, puhelin 040 508 1393, harri.makivuokko@proagria.fi

Valio Oy, alkutuotantojohtaja Ilkka Pohjamo, puhelin 050 398 4326, ilkka.pohjamo@valio.fi

Faba osk, toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku, puhelin 040 034 2039, antti-latva.rasku@faba.fi

Svenska Lantbrukssällskapens förbund, SLF, toimitusjohtaja Peter Österman, puhelin 0400 807 370, peter.osterman@slf.fi

ProMaatalous-yhteistyöryhmän tavoite on maatalouden kilpailukyvyn vahvistaminen ja asioiden vahva eteenpäinvienti siten, että viljelijöiden ääni kuuluu. Olemme maatalousyrittäjän kumppani kannattavan liiketoiminnan kehittämisessä sekä talouden ja tuotantokustannusten tuntemisen puolesta puhuja. Luomme ratkaisuja ja muutosehdotuksia, pelisääntöjä, linjauksia ja alan standardeja. Rakennamme yhdessä digitaalisia palveluja ja data on meille kaikille tärkeä toiminnan lähtökohta. Muodostamme keskustelufoorumeita, yritysalustoja ja vaikutamme yhteiskunnallisesti.

ProMaatalous-yhteistyöryhmään kuuluvat Faba osk, ProAgria Keskusten Liitto, Svenska latbrukssällskapens förbund (SLF) ja Valio Oy Alkutuotanto.