KarjaKompassi tuo tutkimustiedon ruokintapöydälle

3 min lukuaika

Maidontuotanto

KarjaKompassi on kehitetty suomalaisten ruokintatutkijoiden kanssa. Seurantalaskelma on Tuotosseurannan asiakkaille maksuton. Lue lisää!

Kktuija artikkelikuva

KarjaKompassi on ProAgrian ruokinnan asiantuntijoiden käyttämä ruokinnan seuranta- ja suunnitteluohjelmisto, jonka ovat tuottaneet ProAgria ja Mtech yhdessä suomalaisten ruokintatutkijoiden kanssa. Sen avulla voi suunnitella tuottavan ja terveyttä edistävän ruokinnan, joka on lisäksi kannattavaa ja ympäristötehokasta. Eri ruokintojen vertailu ja seuraaminen on helppoa, mikä madaltaa kynnystä ruokinnan säätämiselle.

Vuoden 2019 aikana uudistuneeseen KarjaKompassiin on koottu uusimmat ruokintatutkimuksen tuottamat tuotosvaste- ja syöntikaavat, ainoana Suomessa. Näin ollen ohjelma tuntee Suomessa käytettävät rehut ja ruokinnan, joten myös suunnitelmat ja seurantalaskelmat sopivat suomalaisiin oloihin. Ruokinnan ohjaus -palveluiden kautta uusin ruokintatutkimus tarjotaan valmiiksi märehdittynä suoraan ruokintapöydälle.

Eurot ohjaavat rehuvalintaa

KarjaKompassissa ruokinnan optimointiperusteena on aina maitotuoton ja rehukustannusten erotus. Tämä edellyttää rehujen ja maidon hintatietoja sekä erilaisten ruokintojen tuotosvaikutuksia. Hinnat syötetään ohjelmaan laskelmien tekovaiheessa. Toivottavaa on, että myös kotoisille rehuille olisi laskettu tuotantokustannukset, jotta niiden arvoa voidaan verrata muihin rehuihin.

Miten paljon milläkin rehuyhdistelmällä lehmät tuottavat, on mallinnettu tuotosvastekaavoiksi. Näissä otetaan huomioon lehmän saamien ravintoaineiden, esimerkiksi valkuainen, energia, hiilihydraatit, rasva, määrä ja tuotantovaikutus sekä rehujen koostumuksen vaikutus syöntiin. KarjaKompassissa voi antaa kätevästi eri ravintoaineille, muun muassa valkuaiselle, tärkkelykselle ja kuidulle rajoituksia, jotka optimointituloksen on täytettävä. Rehuannosta optimoitaessa KarjaKompassi laskee eri ruokintavaihtoehtoja ja suosittaa tulosta, joka antaa parhaan maitotuotto-rehukustannuksen annetuilla rajoilla, mutta karjan tuotospotentiaalin rajoissa.

Karkearehut täysmääräisesti hyväksi

KarjaKompassi-uudistuksen aikana päivittyivät myös rehujen syöntikaavat, joiden avulla ohjelma pystyy arvottamaan erilaisia säilörehuja niiden syöntilaadun mukaan. Hyvin sulavaa ja säilöntälaadultaan moitteetonta rehua lehmät syövät enemmän, kuten myös apila- ja kokoviljaa sisältävää rehua, jolloin myös ennustettu maitotuotos on korkeampi. Käytännön ruokinnassa lehmien syöntikyky rajoittaa maitotuotosta. Koska ohjelma ottaa syöntikyvyn ja rehujen laadun huomioon, kotoiset karkearehut tulevat täysimääräisesti hyödynnettyä ja ostorehujen määrää voidaan vähentää.

KarjaKompassin suunnitelma on aina tavoitteellinen. Se on maitotuoton ja rehukustannusten erotuksella mitattuna kannattavin vaihtoehto, jolla kyseessä oleva karja pystyy syömään maksimimäärän käytössä olevia rehuja siten, että rehuannokselle asetetut ravintoainevaatimukset täyttyvät. Tulosteet kertovat, mihin tuotokseen ja pitoisuuksiin tämän karjan ennustetaan pääsevän optimoidulla rehustuksella. Lähtötilanne, eli millaiset rehut ja paljonko karja nyt tuottaa, on erittäin tärkeä lähtötieto, sillä uutta ruokintaa ja sen ennustetta verrataan tähän lähtötilanteeseen.

Seurantalaskelma kertoo myös euroista

Seurantalaskelma tarjoaa myös erittäin kattavan listauksen taloudellisia tunnuslukuja. Voit seurata muun muassa ostorehukustannuksen kehitystä tuotettua maitolitraa kohden, tai ulkomailla erittäin suosittua EKM-kg/kg ka eli kuinka paljon karja on tuottanut energiakorjattua maitoa yhdellä rehun kuiva-ainekilolla. Tuotosseurannan raportit ja KPI-Avainmittaristo tarjoavat lehmäkohtaista tietoa tuotannosta ja terveydentilasta, joten vaihtoehtoja seurattaviksi mittareiksi riittää.

Vuodesta 2020 alkaen KarjaKompassin Seurantalaskelma on tuotosseuranta-asiakkaiden käytettävissä ilman erillistä korvausta. Rahanarvoinen Tuotosseuranta+ -etu!

Mittaa ja johda

Maidon pitoisuudet ja maidon rasva- ja valkuaispitoisuuden suhde kertovat ruokinnan tasapainosta. Jos valkuaispitoisuus on selvästi keskitasoa alhaisempi, syynä voi olla riittämätön energian saanti. Rasvapitoisuus vastaavasti on yhteydessä kuidun saantiin. Jos pitoisuudet laahaavat tai rasva/valkuaissuhde on alle 1,1 tai yli 1,5, Seurantalaskelmalla ja karjaa havainnoimalla kannattaa selvittää, mitä lehmät todellisuudessa saavat rehustaan ja toteutuuko suunniteltu ruokinta.

Todellisuudessa ruokinnan karkea- ja väkirehusuhde voi olla lehmän edessä aivan toisenlainen kuin mitä suunnitelmassa on laskettu joko lajittelun, rehujen kuiva-ainemuutosten tai vaikkapa seoksen teossa tehtyjen toimenpiteiden vuoksi. Tämä voi korjaamatta johtaa esimerkiksi hapanpötsiin ja sitä kautta aiheuttaa niin tuotannollisia kuin terveydellisiä haittoja, ja rahamenetyksiä. Säännöllisellä seurannalla ja tilakäynneillä tehtävillä karjahavainnoilla voidaankin löytää asioita, joita voidaan ottaa ruokinnan optimoinnissa huomioon ja siten estää tuotannon notkahdukset.

KarjaKompassi on uudistunut sisällöltään, ulkoasultaan ja käytettävyydeltään. KarjaKompassi on osa Minunmaatilani.fi -portaalia ja sen ylläpidon, tuen ja myynnin saat Mtechiltä.