Itäsavolainen maitotila katsoo tulevaisuuteen

2 min lukuaika

Referenssit

Nurmi- ja säilörehuntuotantoon panostaminen näkyy tuloksissa.

20170830 111439 rajattu
Moinsalmen perinteikkäällä maitotilalla Savonlinnassa tarkastellaan päättymässä olevaa kasvukautta. Laidunkausi jatkui elokuun lopulle ja säilörehusato saatiin korjattua määrältään hyvänä. ”Sisäruokintakauteen valmistaudutaan oikeastaan heti kasvun alusta. Nurmien kehitystä seurataan keväällä ja kesällä tiiviisti ja lohkoilta otetaan korjuuaika- ja raaka-ainenäytteitä. Näin tiedetään, minkä laatuista rehua karjalle on sisäruokintakauden mittaan odotettavissa”, kertoo tilan isäntä Tuomas Silvaniemi.
Sukupolvenvaihdoksesta on aikaa muutama vuosi ja lapsesta saakka tilan töihin osallistunut ja maataloudesta erityisen kiinnostunut Tuomas on jatkanut tilan kehittämistä. Nuorkarjalle ja umpilehmille rakennettiin kylmäpihatto ja navetta remontoitiin lypsylehmille ja pienille vasikoille juuri ennen sukupolvenvaihdosta.
Kumppanuus tuo selkeitä tuloksia ja uusia näkökulmia
Sukupolvenvaihdoksen ja investoinnin suunnittelu aloitettiin Moinsalmen tilalla 3-4 vuotta ennen varsinaista toteutusta. ”Tiedon tarve oli valtava ja tietoa tuli hankittua monesta lähteestä. ProAgrian asiantuntijatiimi oli mukana alusta lähtien, vain kokoonpano muuttui prosessin eri vaiheissa. Sen lisäksi olin mukana ProAgrian silloisen Hymy-hankkeen sukupolvenvaihdospienryhmässä ja opintomatkalla”, kertaa nuori maaseutuyrittäjä.
Moinsalmen tilalla ProAgrian talouden ja tuotannon palveluja käytetään laajasti. Asiantuntijat hoitavat kukin oman osaamisalueensa työt, mutta pitävät yhteyttä tilakokonaisuuden säilymiseksi yhtenäisenä.
Ruokinnan ohjaus kuuluu vuoden mittaan tilan säännöllisimmin tehtäviin palveluihin. ”Ruokinnan seurannalla ja suunnittelulla luodaan pohja ja raamit, jonka pohjalta on hyvä vielä säätää ruokintaa päivittäisten karjahavaintojen mukaisesti”, toteaa isäntä. Kumppanuus ProAgrian kanssa on kasvattanut osaamista, ja nurmi- ja säilörehutuotannon kehittymisen myötä taloudellista säästöä on alkanut muodostua ostorehujen tarpeen vähentyessä. Korkeatuottoisen karjan taloudellisessa ruokinnassa ruokinnallisesti ja säilönnällisesti onnistunut säilörehu on avainasemassa. Tietoa säilönnän onnistumisesta ja mahdollisuus ruokinnan ennakointiin saadaan siiloista kairatuista rehunäytteistä. Rehuanalyysejä teetetään myös syötön edetessä. Rehujen tiheä analysointi varmistaa, että täydennystarpeet osataan arvioida oikein.
Vuosittaisista tukihaku- ja viljelysuunnittelupalveluista isäntä toteaa tyytyväisenä: ”Asiantuntijan kanssa laadittu tukihakemus on varmasti oikein täytetty ja viljelysuunnitelman lannoitus- ja kylvömäärät ovat olleet käytännössä toimivia. Veroilmoitus ja tilinpäätös ovat olleet jo vuosia ProAgrian hoidossa. Talousasioissa tavataan pitkin vuotta. Tuomas on osallistunut myös ProAgrian ja kehittämishankkeiden pienryhmätoimintaan ja kokee ne todella hyviksi mahdollisuuksiksi oppia ja saada uusia näkökulmia asiantuntijoilta sekä erityisesti viljelijäkollegoilta. ”Miksi tehdä sama virhe uudelleen, jos joku on sen jo kokeillut?”, hän kysyy.
Eteenpäin katsovalla Moinsalmen tilalla on lähivuosien tavoitteena saada entistä parempi taloudellinen tulos nykyisellä lehmämäärällä. Maatilan talouden ja kilpailukyvyn kehittämiseen on tarkoitus paneutua ProAgrian tarjoamien Neuvo2020 kilpailukyky -palvelujen avulla.