Ilmastoviisaat-Podcast

3 min lukuaika

Podcast· Ilmastoratkaisut

Jaksoissa asiantuntija- ja viljelijävieraat keskustelevat ProAgrian Elina Valkeisen kanssa ilmastonmuutoksen uhkista ja mahdollisuuksista.

Ilmastoviisaatpodcastartikkeli

ProAgrian Ilmastoviisaat -podcast-sarja

Ilmastoviisas maatilayritys on hyvin hoidettu kokonaisuus. Se ottaa huomioon sadontuoton ja tuotosten parantamisen, maan hyvän kasvukunnon ja toimivan vesitalouden. Suomessa maatalouden hyvät viljelykäytännöt ja tuotantotavat pitävät jo nykyisellään sisällään monia ilmastoviisaita toimenpiteitä. ProAgrian oma podcast Ilmastoviisaat tarjoaa konkreettisia vinkkejä siihen, mitä viljelijä voi tehdä omassa arjessaan hillitäkseen kasvihuonekaasupäästöjä.

Jaksoissa asiantuntija- ja viljelijävieraat keskustelevat yhdessä ProAgrian kasvintuotannon asiantuntija Elina Valkeisen kanssa maatilojen uhkista ja mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen edessä. Joka jaksosta saat myös käytännön konkreettisia vinkkejä maatilan ympäristötyöhön.

Kuuntele Ilmastoviisaat -podcastia suoraan alla olevista linkeistä tai yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten Spotifysta tai Apple Podcasteista.

Jakso 1. Kasvihuonekaasut meillä ja muualla

Ilmastoviisaat podcast-sarjan ensimmäisessä jaksossa keskustellaan kasvihuonekaasuista Suomessa ja maailmalla. Pohdimme jaksossa, säilyykö ilmastokeskustelussa aina suhteellisuudentaju ja onko maatalouden rooli ilmastonmuutoksessa arvotettu oikein. Keskustelemme myös päästöjen laskentatekniikasta ja kuulemme viljelijän mietteitä siitä, miten ilmastonmuutos näkyy omalla tilalla ja miten ilmastotyö ja kannattavuus ovat yhteydessä toisiinsa.

Jaksossa Elina Valkeisen kanssa studiossa Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola ja viljelijä Sirkku Puumala Verkatakkilan tilalta Vihdistä.

Jakso 2. Ilmastoviisas peltoviljely

Tässä jaksossa keskustellaan ilmastoviisaasta peltoviljelystä. Jakson kuunneltuasi tiedät tärkeimmät toimenpiteet peltoviljelyssä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja sidonnan lisäämiseksi ja sen, miksi viljelijän kannattaisi kiinnostua ilmastoviisaista viljelymetodeista. Lisäksi jaksossa puhutaan mm. siitä, miten viljelijäosaamisen kehittäminen tuntuu olevan nyt nousussa tiloilla ja lanseerataan uusi termi ”viljelijävetoinen tutkimus”.

Jaksossa Elina Valkeisen kanssa studiossa ProAgria Keskusten Liiton johtava asiantuntija Sari Peltonen sekä viljelijä ja tutkija Juuso Joona Tyynelän tilalta Joutsenosta.

Jakso 3. Hiilineutraali maitoketju

Tässä jaksossa keskustellaan hiiliviljelystä ja Valion hiilineutraalista maitoketjusta. Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Tässä jaksossa selviää, miten hiilineutraaliin maitoketjuun on tarkoitus päästä. Jakson kuunneltuasi tiedät, millaista hyötyä hiiliviljelijäkoulutuksesta on viljelijälle ja voiko hiilineutraalista maidosta saada myös paremman hinnan.

Jaksossa Elina Valkeisen kanssa studiossa Tuuli Hakala, Valion hiilineutraali maitoketju -projektin kehityspäällikkö sekä Johanna Vakkamäki, valiolainen maidontuottaja Vakkamäen tilalta Vihdistä.

Jakso 4. Kestävä tuotanto ja maatilan energiaomavaraisuus

Tässä jaksossa keskustellaan maatilojen energiankäytöstä ja mahdollisuuksista tuottaa energiaa. Jaksossa kuulet muun muassa siitä, miten energiaa voidaan käyttää maatilalla mahdollisimman tehokkaasti ja millaisia mahdollisuuksia maatiloilla on korvata fossiilista energiaa uusiutuvalla. Lisäksi jutellaan siitä, mikä on Palopuron agroekologinen symbioosi, ja millä tavoin Knehtilän tilalla tuotetaan biokaasua.

Jaksossa Elina Valkeisen kanssa studiossa johtava asiantuntija (energiatehokkuus, energiavarat ja -ratkaisut) Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta sekä viljelijä Markus Eerola Knehtilän tilalta Hyvinkäältä.

Jakso 5. Metsien rooli maatilojen ilmastotyössä

Tässä jaksossa keskustelemme metsistä ja metsien roolista maatilojen ilmastotyössä. Jaksossa kuulet muun muassa miksi on tärkeää muistaa puhua sekä hiilinieluista että hiilivarastoista ja mitä hyviä ja huonoja puolia on jatkuvapeitteisessä metsänkasvatuksessa. Kuulemme myös mitä on agrometsätalous ja millaisia ajatuksia se viljelijässä herättää.

Jaksossa Elina Valkeisen kanssa studiossa Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raija Laiho sekä maanviljelijä ja metsänomistaja Ilari Sundberg Mäntsälästä.

Jakso 6. Ilmastoyrittäjyydestä uutta liiketoimintaa

Tässä jaksossa keskustelemme siitä, voiko ilmastoyrittäjyys tuoda maatilalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jaksossa puhutaan esimerkiksi siitä, miten ilmastotyö kannattaisi viestiä kuluttajalle ja onko esimerkiksi uudelle vastuullisuusmerkille tarvetta. Jaksossa kuullaan myös kokemuksia Biocode -hiilijalanjälkilaskurin pilottivaiheesta ja mietitään laskennan kehittymisen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Jaksossa Elina Valkeisen kanssa studiossa S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen sekä Malmgård Sjundeå -tilan viljelijä Sebastian Sohlberg Siuntiosta.

Jakso 7. Ruokavalio ja tulevaisuuden ruuantuotanto

Tässä jaksossa keskustellaan ruokavalion ympäristövaikutuksista ja pohditaan erilaisia skenaarioita tulevaisuuden maatalousympäristölle. Jaksossa mietitään myös sitä, millaisia mahdollisuuksia Suomessa on tuottaa hiilineutraaleja elintarvikkeita ja sitä, ovatko uudet suljetun ympäristön ruuantuotantomuodot realistisia ja kannattavia toteuttaa.

Jaksossa Elina Valkeisen kanssa studiossa kestävien ruokajärjestelmien apulaisprofessori Hanna Tuomisto Helsingin yliopistolta sekä maanviljelijä ja Suomen ympäristökeskuksen tutkija Tuomas Mattila.