Huolellinen kasvustotarkkailu antaa tietoa ja mielenrauhaa

1 min lukuaika

Uutinen

Kasvinsuojelu on tärkeä osa viljelyn riskien hallintaa

Ohra pieni 0

Kasvinsuojelu on tärkeä osa viljelyn riskien hallintaa, josta ei kannata tinkiä. Integroidun kasvinsuojelun periaatteen mukaan se on muutakin kuin kemiaa. Lähtökohtaisesti tulisi keskittyä aina ongelman syyhyn, eikä ainoastaan sen vuosittaiseen poistamiseen. Alan uusimman tiedon hankkiminen on tärkeää ja sen soveltaminen omaan viljelyyn hyödyttävät ja helpottava paljon omia päätöksiä.

Tarkkaile huolella

Päätöksenteko kun ei kasvukauden aikana ole helppoa ja kasvustojen tarkkailuun ja havainnointiin kuluu aina aikaa. Loppujen lopuksi se maksaa kyllä vaivan. Vaihtelevissa olosuhteissa ja erilaisina kasvukausina lohkokohtaiset erot saattavat vaihdella huomattavasti, joten huolellinen tarkkailu ja havainnot auttavat torjuntatarpeen tekemisessä ja sen oikeassa ajoituksessa.

Älä rutiiniruiskuta

Rutiiniruiskutuksia ei kannata tehdä, sillä jokainen pois jäävä torjuntaruiskutus säästää kustannuksia ja suojelee luontoa. Toisaalta ajoissa havaittu tarve ja oikein tehty torjunta tuottavat tulosta.

Monipuolista lajikevalikoimaa

Kasvinvuorotus ja monipuolinen viljely on iso osa rikkakasvien torjuntaa ja sen merkitys näkyy myös taudinaiheuttajien määrässä. Kasvitautiriskiä voi hallita myös monipuolisella lajikevalinnalla ja hyödyntämällä erilaisia ennuste- ja tarkkailumenetelmiä. Tuhoeläinpaineen hallinta on etenkin öljykasveilla haastavampaa ja työläämpää kuin viljoilla, joten niiden tarkkailua kasvustoissa tulee tehdä lähes päivittäin.

Pyydä meitä avuksi

ProAgrian asiantuntijat tekevät kasvukaudella kasvustokäyntejä. Havaintojen lisäksi kasvustoista voidaan mitata mangaani- ja typpipitoisuudet ja antaa suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia kasvinsuojelun osalta. Käynnit voidaan toistaiseksi toteuttaa Neuvo 2020 rahoituksen avulla.