Hevosyrittäjä tarvitsee yhä enemmän kokonaisuuden johtamistaitoja ja aktiivista kehittämistä

2 min lukuaika

Uutinen

Olemme mukana Lahden Kuninkuusraveissa osastolla 44

Kunkkarit artikkeli uutinen

ProAgria nostaa Kuninkuusravien 2019 tieto-osastolla numero 44 esille keskeisiä teemoja, joilla on vaikutusta hevosyrittäjyyden kannattavuuteen ja tuottavuuteen. – Uutuutena tulemme tuomaan syksyn aikana hevosyrittäjille leanvalmennuksia, joita meiltä jo kysytään. Lean on mahdollista valjastaa tuottamaan kustannussäästöjä ja asiakastyytyväisyyttä myös hevosyrittämiseen. Valmennukset sopivat kaikille hevosyrittäjille, kertoo leaniin perehtynyt johtava asiantuntija Jaana Kiljunen ProAgria Keskusten Liitosta.

Lean on johtamisjärjestelmä, joka tehostaa työtä ja vähentää hukkaa. Lean on Suomessa laajasti käytössä teollisuudessa ja leviää parasta aikaa sosiaali- ja terveysalan yrityksiin.

- Leanin menetelmät, kuten työohjeet (SOP), järjestelmällisyys, valkotaulupalaveri ja jatkuvan parantamisen käytännöt ovat tuttuja useilla maitotiloilla. Työkalut on helppo omaksua ja ne ovat varsin käyttökelpoisia myös talleilla. Lean tuo yritykselle kustannussäästöjä, asiakastyytyväisyyttä ja parantunutta työhyvinvointia, sanoo Kiljunen.

Energialasku kuriin ja omat energialähteet käyttöön

Energiakustannukset ja -ratkaisut jäävät hevostiloilla helposti vähäiselle huomiolle paitsi silloin, kun maksettaessa sähkölaskua tai muita energiakustannuksia.

- NEUVO2020-energiapalveluilla maatilapohjainen hevostila voi suunnitella ja pohtia energia-asioita maksamalla pelkästään palvelun arvonlisäveron. Hevostilalla voi miettiä, sopiiko aurinkosähkö, lannasta otettu lämpö, biokaasu vai hakelämmitys. Energiasuunnitelma on käytännön työkalu energia-asioihin myös hevostilalla ja toimii myös investointihakemukseen vaadittavana ulkopuolisen asiantuntijan tekemänä selvityksenä, kuvaa johtava asiantuntija Maarit Kari hevostilan energiaselvityksiä ja mahdollisuuksia hyödyntää omia energialähteitä.

Hevosyritystä kannattaa kehittää

Hevosyritysten investointien ja yritystoiminnan suunnitteluun kannattaa hakea kokenutta asiantuntija-apua ProAgriasta. - Asiantuntijamme tekevät tallien, maneesien, valumavesien hallinnannan lupakuvat, laativat kustannusarviot ja muut viranomaisten vaatimat suunnitelmat esimerkiksi investointivaiheessa. Yritysasiantuntijat auttavat talliyrittäjiä liikeidean kirkastamisessa, investointien kannattavuuden arvioinnissa ja tulosennustelaskelmien laatimisessa, ja avustavat rahoitustukien hakemisessa. Tunnemme maaseutuyritysten rahoitustukijärjestelmät ja osaamme neuvoa niiden hakemisessa. Hevosyrityksen kirjanpitoon tuomme mukaan alan asiantuntijuutemme, kuvaa hevosyrittäjän arkea helpottavia ratkaisuja yritysasiantuntija Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomesta.

ProAgrian on Kuninkuusraveissa yhdessä Vermo Areenan kanssa osastolla 44.