Food from Finland -hanke käynnistää merkittävän kehitystyön digitalisoimaan ruokaketjua kilpailukyvyn ja viennin lisäämiseksi

2 min lukuaika

Uutinen

Bisnes+ Oy ja sen taustavoimat ProAgria, Faba, Mtech kumppaneina.

Viljapelto

Food from Finland -hanke on saanut Business Finlandilta rahoituksen käynnistää laaja ruokaketjun kehitystyö. Tavoitteena on luoda ruokaketjun osapuolille yhtenäiset toiminta- ja tietomallit tulevaisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja samalla lisäämään toimijoiden välistä läpinäkyvää ja kaksisuuntaista tiedonvaihtoa läpi ruokaketjun. Food from Finlandin ympärille muodostuu jatkuvasti kasvava ja laajeneva arvoverkosto toimijoista, joilla on sama tavoite. 

– Meille on ilo ja kunnia päästä mukaan tähän laajaan ja merkittävään kehitystyöhön, iloitsee Bisnes+ Oy:n toimitusjohtaja Markku Brummer.

Food from Finland -hanke tavoittelee ruokaketjulle miljardiluokan viennin kasvua vuoteen 2032 mennessä. Hankkeen perustajajäseniä ovat Apetit, Atria, Bisnes+, Fazer, HKScan, Kesko, SOK, Valio, GS1 Finland, ETL, PTY ja MTK.

Brummer kuvaa Bisnes+:n, ProAgrian, Faban ja Mtechin muodostamaa kokonaisuutta merkittäväksi toimijaksi tulevassa konsortiossa alkutuotannon osalta. 

–  Toimialan vahvana asiantuntijana ja kumppanina tunnemme maatilayrittäjien näkemykset ja tarpeet. Haluamme yhdessä olla mukana kehittämässä uutta ja kannattavaa suuntaa vastuulliselle ruokaketjulle. Olemme jo tuottaneet merkittäviä innovaatioita ja ratkaisuja ruokaketjun menestykseen myös kansainvälisesti. Kestävyys, vastuullisuus ja läpinäkyvyys ohjaavat toimintaamme.

ProAgria, Faba ja Mtech yhdessä allekirjoittavat Bisnes+:n kautta kolme tärkeintä tavoitetta, jotka ovat digitalisaatio, data ja teknologia, vastuullisuus sekä maatalouden talous ja kannattavuus.

– Nämä ovat meidän kaikkien toiminnassa tärkeällä sijalla ja näissä asioissa voimme tuoda omaa vahvaa osaamistamme Food from Finlandin kehitystoimintaan. Pohjana meillä on data, joka jalostuu organisaatioissamme asiakkaidemme käyttöön kannattavuutta lisääviksi palveluiksi, kuvaa Brummer ja jatkaa, - Meille tämä tarkoittaa isoa mahdollisuutta kehittää ruokaketjun toimintaa ja maatalouden kannattavuutta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Markku Brummer
puhelin 0400 555 757
markku.brummer@bisnesplus.fi

Mitä hanke tavoittelee?

Food from Finlandin organisoiman ruokaketjun kehityshankkeen yhteinen tavoite on luoda kaikille ruokaketjun osapuolille (alkutuotanto, teollisuus, kauppa) soveltuvat, avoimiin ja yhteensopiviin standardeihin tukeutuvat toiminta- ja tietomallit kaikkien hyödynnettäviksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Yhdessä toimimalla luodaan vahva pohja kotimaisen ja vaiheittain kansainvälistyvän ruokaketjun linkeille globaaleihin ruoka- ja kauppavirtoihin, sekä vahvistetaan laajasti ruokaketjutoimijoiden vientikyvykkyyksiä sekä elintarvike-, teknologia-, ohjelmisto- että ratkaisuvienninkin osa-alueilla. Lisää GS1 omassa tiedotteessa: https://gs1.fi/fi/uutiset/ruok...

Mikä on Bisnes+?

ProAgria, Faba ja Mtech perustivat vuonna 2018 viljelijöille tilakokonaisuuden ja vastuullisuuden työvälineeksi Bisnes+:n. Se on nyt kehittynyt eteenpäin kolmikannan kehitysyhtiöksi, joka vahvalla edelläkävijän otteella rakentaa yhteistyöverkostoja.