Eläinvirrat haltuun

1 min lukuaika

Maidontuotanto

Vaihtelevatko maitotili ja työhuiput kuukausittain? Oletko investoimassa?

Elainvirrat

Eläinvirrat haltuun -täsmäpalvelu tuo sparrauskumppaniksesi asiantuntijan. Hän valmistelee ennen tapaamista raporttien ja karjatietojen pohjalta näkymän maidontuotannon ja eläinvirtojen tasaisuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Pohdinta onnistuu hyvin myös etäyhteyksin.

Käytössämme ovat tuotosseurannan ja Minun maatilani -raportit sekä tulevaisuutta arvioiva Tuottoennuste. Yhdessä keskustellen ja eri vaihtoehtoja simuloiden etsimme ratkaisut, joilla eläinvirtoja voidaan tasata.

Pohditko näitä?

 • Maidontuotanto ja sitä kautta maitotili vaihtelevat suuresti eri kuukausien välillä.
 • Hiehoja on turhan paljon, mistä johtuen vanhempia lehmiä karsitaan ja lehmien keskipoikimakerta on alhainen.
 • Eri osastoissa (umpiosasto, vasikkala) on ajoittain ruuhkaa ja ahtautta, mikä heijastuu jo eläinterveyteen.
 • Karjan hoito- ja lypsytyöt kasaantuvat tiettyihin ajanjaksoihin.
 • Miten paljon omasta karjasta saa uudiseläimiä laajennusta varten?
 • Tuotannon ja eläinmäärät heilahtelut aiheuttavat stressiä.

Näin hyödyt

 • Työhyvinvointi paranee, kun karjanhoitotöiden huiput tasoittuvat.
 • Työt soljuvat sujuvammin, kun poikimisia, umpeutettavia ja juotettavia vasikoita on tasaisesti. Tällöin työvuorojen järjestely on helppoa.
 • Työohjeiden teko on yksinkertaisempaa, kun ohjeistus sama koko ajan.
 • Eläimet voivat hyvin, kun niillä on riittävästi tilaa ja vähän stressiä.
 • Robotin kapasiteetti on tasaisesti käytössä.
 • Tasainen maitotuotos eri kuukausina helpottaa sopeutumista sopimusmääriin.
 • Hyvä ennuste, paljonko uudistushiehoja on syntymässä mihinkin aikaan.
 • Sujuvampaa arkea ja karjanhoitotöiden kiirehuiput eivät estä mahdollisia lomasuunnitelmiakaan.