Biokaasutuotanto nosteessa – hallitusohjelmasta edelleen lisäpontta

3 min lukuaika

Hankkeet· Uutinen

Petteri Orpon johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa saavutettu neuvottelutulos julkistettiin kesäkuun puolivälissä 2023. Tuloksena syntynyt hallitusohjelma linjaa myös biokaasutuotannon tulevaisuuden näkymiä – biokaasun kannalta hyvään suuntaan.

Biokaasumatka Sveitsiin

Hallitusohjelmassa todetaan mm. seuraavaa: ”Edistetään biokaasutuotannon kehittämistä ja käynnistämistä sekä biokaasun monipuolista käyttöä. Biokaasun käytön edellytyksiä tuetaan jakeluvelvoitteen ja kapasi­teettimekanismin puitteissa sekä huolehditaan kannustavasta rahoituksesta. Biokaasun tuotantoa eläinten lannasta ja muista biojakeista lisätään ja biokaasun tuotannossa syntyvää materiaalia hyödynnetään tehokkaasti muun muassa lannoituksessa.”

Lannassa merkittävä energiapotentiaali

Biokaasuntuotanto on viime vuosina herättänyt enenevissä määrin kiinnostusta maatiloilla. Ukrainan sodan mukanaan tuoma energiakriisi on saanut tilalliset miettimään mistä energia tuotantoon hankitaan ja mitä se maksaa. Samaisessa kriisissä nousi myös lannan arvo kohisten. Jos lanta jossain kohtaa on joillekin tiloille ollut jopa ongelma ja vastaanottajia on saanut etsiä, on lannalle nykyisin kysyntää hyvin. Energiakriisi nosti teollisten lannoitteiden hintaa, joten vaihtoehtoiset ravinteet alkoivat kiinnostaa. Lannan vaikutus maan kasvukuntoon tunnistetaan myös koko ajan paremmin.

Lanta sisältää merkittävän energiapotentiaalin. Hyödyntämällä lanta biokaasuprosessissa, jonka perusmateriaaliksi se soveltuu erinomaisesti, saadaan lannasta talteen niin energia kuin ravinteetkin. Lannan sisältämä typpi saadaan prosessissa paremmin kasveille käyttökelpoiseen muotoon ja lannankäsittely helpottuu, kun biokaasuprosessin läpi kulkenut mädäte on tasalaatuisempaa.

Biokaasun tuotannon kannattavuus

Biokaasuntuotanto on siis herättänyt kiinnostusta tiloilla jo ennen hallitusohjelman linjauksia. Suurimpana kysymysmerkkinä maatilojen biokaasuntuotannossa on kuitenkin edelleen kannattavuus. Uudella ohjelmakaudella tuetaan maatilojen ja maaseutuyritysten biokaasuntuotantoa 50 %:n tuella. Siitä huolimatta investointipäätös ei synny helpolla, sillä laitoksen hinta on aina merkittävän korkea. Maatilalla tulee olla mielellään ympärivuotisesti käyttöä sähkölle ja lämmölle, mikäli biokaasua tuotetaan maatilakohtaisesti tilan sisäiseen käyttöön. Biokaasua voidaan myös myydä tilan ulkopuolelle, mutta tällöin investoinnin kokoluokka edelleen kasvaa, ja varmaa markkinaa kaasulle ei välttämättä ole helppo löytää.

Hallitusohjelmassa edistetään kotimaisen biopolttoaineen jakelua 

Hallitusohjelmassa linjataan vahvasti myös sitä, että jakeluvelvoitetta kehitetään edelleen ja että biokaasun osuutta jakeluvelvoitteessa lisätään nykyiseen nähden kapasiteetti- ja kustannuskehitys huomioiden. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että erityisesti raskaan liikenteen tarpeisiin soveltuvan kotimaisen biopolttoaineen ja biokaasun valmistusta ja jakelua edistetään. Kirjaukset hallitusohjelmassa antavat toivoa sille, että biokaasumarkkinan asema voi vahvistua, mikä edistäisi etenkin isompien, tilojen yhteisten biokaasulaitosinvestointien toteutumista. Aika näyttää, miten hallitusohjelman linjaukset konkretisoituvat.

Ammattimatka Sveitsin biokaasukohteisiin oli menestys

Kiinnostus biokaasuntuotantoa kohtaan on ollut selkeästi havaittavissa myös neuvontaorganisaatiossamme. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan nähdä esimerkiksi se, että keväällä biokaasuhankkeidemme järjestämä biokaasuaiheinen ammattimatka Sveitsiin täyttyi käytännössä ennen kuin ehdimme edes kunnolla aloittaa matkan markkinointia. Biokaasu kiinnostaa ympäri Suomen.

Opintomatkalla vierailtiin yli kymmenellä biokaasua tuottavalla tilalla, ja neljän päivän aikana näimme maatilojen biokaasutuotannon lähes koko kirjon sekä monenlaisia biokaasun käyttötapoja. Pienin kohde oli 18 emolehmän tila, jossa reaktori oli sekä suunniteltu että rakennettu itse, ja suurin kokonaisuus oli satojen nautojen tila, jolla oli useita reaktoreita, ja uusiakin suunnitteilla. Biokaasulla lämmitettiin navetoita ja tuotettiin sähköä tiloille. Yksi tila käytti tuottamaansa kaasua paineistettuna tilan kuljetuskaluston käyttövoimana, ja toisella kaasu paineistettiin ja siirrettiin tilan ulkopuolelle myyntiin.

Tällaiset tilavierailut ovat erittäin arvokkaita biokaasutuotantoa suunnittelevalle. Näkemällä erilaisia ratkaisuja eri tiloilla ja jututtamalla jo investoinnin tehnyttä viljelijää saa sellaista tietoa ja ajatuksia, joita ei muutoin välttämättä tule mieleen. Iltaisin ja matkaa taittaessa käytiin myös hyviä ja toisinaan hersyviäkin keskusteluja muiden samoja aiheita pohtivien kanssa. Sveitsin reissumme matkaraporttiin voit tutustua tämän linkin takaa.

Pohditko biokaasutuotannon aloittamista?

Jos pohdit biokaasutuotannon aloittamista tilallasi tai lähiseudun tilojen kesken, ole yhteydessä ProAgria Etelä-Suomen energia-asiantuntijoihin: Juha Hiitelä ja Jonna Nygård

ProAgria Etelä-Suomen biokaasuhankkeissa, Pirkanmaalla AgroEko ja Uudellamaalla BioedU, pureudutaan tilojen tarpeiden mukaan pohdintoihin biokaasun ympärillä. Maatiloille hanketoiminta on maksutonta, joten kannattaa olla rohkeasti yhteydessä hankkeiden asiantuntijoihin. Neuvontaa tehdään myös hankkeiden ulkopuolella. Energia-asioissa maatiloilla on mahdollisuus Neuvo-palveluihin.