Biokaasu piristää kierrätysravinnemarkkinaa

2 min lukuaika

Uutinen

Omavaraisuuden lisääminen lannoitteissa ja energiassa on niiden hinnannousun myötä entistäkin perustellumpaa

Jarvi suomen biokaasu hanke www vas

Lannoitteiden hintakehitys kuluvan vuoden syksynä on ollut ennenäkemätöntä. Lannoitteiden lisäksi energian hinta on nousussa niin sähkön kuin polttoaineidenkin kohdalla. Muutokset eivät ole yllättäneet positiivisesti, mutta synkiltäkin pilviltä löytyy hopeanhohtoisia reunuksia. Omavaraisuuden lisääminen niin lannoitteissa kuin energiassakin on entistäkin perustellumpaa.

Ravinteita voi kierrättää monella konseptilla

Mineraalilannoitteiden tuotantokustannuksilla on vahva yhteys energian hintaan, kun typpeä louhitaan ilmakehästä energiaintensiivisellä prosessilla. Myös kaupallisten kierrätyslannoitteiden hinnat tuntuvat nousevan vaihtelevalla viiveellä ja jonkinlaisella kertoimella. Moni luomuviljelijä on turvautumassa lannoitteiden hintojen noustua vahvemmin – ellei kokonaan - lantaan ravinnelähteenä. Yhä harvemmalla tilalla on kuitenkin omia lantavaroja. Biokaasulaitos voi oikaista tässä yhtälössä monta mutkaa.

Maatilojen yhteisten biokaasulaitosten investointituki nousi jo 2021 keväällä 50 prosenttiin elvytysrahojen myötä. Rahoituskonseptin ehtona on energian tuotanto omaan käyttöön. Nyt myös yritysmuotoiset biokaasulaitokset, jotka tuottavat energian markkinoille, ovat pääsemässä samaan korotettuun investointitukeen. Energiatuotteiden rinnalle yhä merkittävämmäksi on nousemassa ravinnetuotteiden arvo. Yhden maatilan tai tilojen yhteisen laitoksen ravinnekierrätyksen oheiskustannukset valvonnan ja lannoitevalmistelainsäädännön osalta ovat keveät niin kauan kuin biomassat kiertävät operoivien tilojen kesken.

Peltobiomassat täydentävät lannan ominaisuuksia

Peltobiomassoissa on suhteellisesti enemmän typpeä ja vähemmän fosforia kuin lannassa, ja peltobiomassan ravinneväkevyys on lantaa suurempi. Biokaasulaitoksessa peltobiomassat ovat tärkeitä energiapotentiaalin, mutta myös mädätteen laadun näkökulmasta. Lisäksi biokaasuprosessi moninkertaistaa vihermassassa olevan typen liukoisuuden, kun se tuoreeltaan on erittäin pidättyneessä muodossa. Erityyppisten maatilojen yhdistelmänä pystytään lisäksi jakamaan maanparannushyöty myös kasvinviljelytiloille turvallisesti ja tasalaatuisilla lannoitejakeilla.

Esimerkkejä lannoitejakeiden käkyttökohteista

Liete, rejektivesi, virtsa, ammoniakkivesi

  • nurmen kevät- ja kesälannoitukseen
  • viljan kevätlannoitukseen
  • kevätöljykasveille

Kompostilanta, mädätteen kiintoaines

  • perunalle, erityisesti märehtijän ja hevosen lanta (myöhäinen ravinteiden otto, viljelykierto tärkeää)
  • palkoviljoille
  • perustettaville nurmille
  • syysviljoille
  • sian lietelanta kevätviljoille

Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto