Keski-Pohjanmaan kalatalouskeskus

Päätehtävänä kalatalouden edistäminen Keski-Pohjanmaalla.

Kp kalat
 • Toimii käytännössä omien sääntöjensä ja hallintonsa määrittelemällä tavalla, ylin päätäntävalta ProAgria Keski-Pohjanmaan hallituksella
 • Jäseniä 20 osakaskuntaa, 3 kalastusyhdistystä ja 3 kalastusaluetta
 • Toiminta koskettaa em. yhteisöjen kautta n. 14 000 henkilöä

Päättävä elin kalatalouskeskuksen vuosikokous, joka valitsee johtokunnan (toimii ProAgria Keski-Pohjanmaan kalatalousvaliokuntana).

  • Johtokunnassa on kaksi jäsentä joka jokilaaksosta, yksi ProAgria Keski-Pohjanmaan, yksi MTK:n edustaja sekä kolme varajäsentä
  • Kalatalouden keskusliiton (KKL) jäsen ProAgria Keski-Pohjanmaan kautta

  Päätehtävänä kalatalouden edistäminen Keski-Pohjanmaalla

  • jäsenyhteidöjen toiminnan ohjaaminen
  • kalavesien käytön ja hoidon neuvonta
  • kalastuselinkeinon kehittäminen
  • kalatalousseudun puolustaminen (toimiksiantoina)

  Toiminta-alueena Kala-, Lesti- ja Perhonjokilaaksot sekä Pyhäjärven seutu (eli Keski-Pohjanmaan sisävesialue).

  Toiminta käytännössä

  Kalataloudelliset selvitykset

  • kalakantojen tilaa selvitetään virtavesillä yhteistyössä tutkimusta tekevien laitosten (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, yliopistot) ja viranomaisten kanssa (ympäristökeskukset ja TE-keskusten kalatalousyksiköt) sekä konsulttien kanssa
  • kalataloudellisia selvityksiä tehdään erilaisten hankkeiden vaikutusten arviointeja sekä kalavesien tilan ja hoidon tarpeen arvioimista varten

  Istutustoiminta

  • kalavesien hoidon näkyvin toiminta, onkikokoisen kalan (kirjolohi, taimen ja nieriä) istutus alkaa varhain keväällä
  • onkikalaa välitetään ja istutetaan keskipohjalisiin vesiin 8-10 tonnia vuosittain
  • kalatalouskeskus hoitaa pääosin sekä alueen omasta luonnonravintoviljelystä (siiat, harjus) että Lestijoen viljelylaitoksella saatujen poikasten (meritaimen) istutuksen alueen vesiin
  • kalatalouskeskus välittää myös muita istukkaita, kuten kuhaa jäsentensä ja muiden asiakkaiden tarpeisiin

  Palvelut

  Kalatalouskeskuksen palveluhinnasto: jäsenyhteisöjen kokouskäyntejä jatketaan (yksi korvaukseton kokous tai tilaisuus/jäsenyhteisö/vuosi) aiempaan tapaan.

  Toimistoneuvonta puhelimen ja sähköpostin välityksellä on myös maksutonta (jos em. neuvonta ei edellytä erityistoimia) samoin jäsenkirjeet ja tiedotteet. Muun neuvonnan kulut sovitusti.

  Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus
  ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

  Puh. 050 309 4861
  kpkalatalouskeskus@proagria.fi