Viljellään viisaasti    

Suomalaisilla tiloilla tehdään paljon työtä ympäristön hyväksi. Toimiva viljelykierto, ravinteiden käytön tehostaminen, kerääjäkasvien käyttö ja muokkauksen keventäminen ovat hiiltä sitovia toimenpiteitä, jotka toimivat myös viljelijän eduksi parantuneen maan kasvukunnon ja satotuottojen kasvun myötä. Ääriolosuhteet vaativat pellolta toimivaa vesitaloutta. Kasvuolosuhteiden muuttuessa mahdollistuu viljelyn monipuolistaminen ja uusien kasvien ottaminen viljelyyn. Ilmastonmuutokseen varautuminen on osa riskien hallintaa.
Hankkeen tavoitteena on maatilayritysten kasvintuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn paraneminen ympäristönäkökulmat huomioiden. Hankkeen teemat pyrkivät vastaamaan ilmastokeskusteluun talousnäkökulmaa unohtamatta. Lähde mukaan valjastamaan maatilasi koko potentiaali kestävään ja kannattavaan viljelyyn!

Hankkeen toimenpiteitä

* Tuotantomenetelmien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvän osaamisen ja tietotaidon lisääminen
* Toteutetaan tiloilla havaintokokeita, mm. viljelytekniikan kehittämiseen
* Järjestetään pienryhmäkoulutuksia, pellonpiennartilaisuuksia ja seminaareja
* Koulutuksissa on esillä kestävä tuotanto osana yrityksen strategiaa; alkutuotanto hiilen sitojana, ravinnekierron tehostaminen sekä peltojen
   vesitalous ja maan rakenne
* Taloudellinen näkökulma on mukana kaikissa toteutettavissa toimenpiteissä
* Hankkeeseen osallistuville yrittäjille toteutetaan tilakohtainen alkukartoitus ja toimenpidesuunnitelma NEUVO2020 -palveluna
* Tutkimus-, kehitys- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä uusin tutkimustieto saadaan nopeasti käytännön viljelyyn hyödynnettäväksi

Hankevastaavana on Kaisa Matilainen p.040 301 2423 tai kaisa.matilainen@proagria.fi Tiina Polon vanhempainvapaan aikana
Tapahtumat: ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat

Liity facebook ryhmäämme Viljellään viisaasti

Videoita Youtube -kanavilla ProAgria Itä-Suomi ja ProAgria 

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020-31.12.2022.

Hankkeen hallinnoijana on ProAgria Itä-Suomi ja osatoteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus, Maveplan Oy ja ProAgria Keskusten liitto.
Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Lisäksi   rahoittajina ovat Pohjois-Karjalan Maataloussääätiö, Salaojituksen Tukisäätiö sekä hankkeessa mukana olevat yritykset.

 

                            

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

 • Hammaslahti 04.03.2021

  Turvepeltojen Viisaat viljelijät

  Pienryhmässä tutkitaan miten turvepellot saadaan tuottamaan parhaiten?

 • Webinaari 15.03.2021

  Biokaasulaitos -viljelijäyhteistyö

  Nurmekseen suunnitellaan biokaasulaitosta. Biokaasu tuotetaan nurmesta ja lannasta pääosin. Ilmoittautuminen on päättynyt.

 • Etäyhteydellä 19.03.2021

  Syventävä Hiiliryhmä 2021

  Kuinka hiiliviljelysi on edennyt? Keventyikö muokkaus? Miltä kasvustot näyttävät? Ilmoittautuminen viimeistään 15.3.

 • Kitee Puhos 03.08.2021

  Pellonpiennarpäivä Koivikolla

  Kiteen Koivikolla pellonpiennarpäivä. Päivän sisältö täydentyy kesän aikana, laita päivä kalenteriin jo nyt.

Videot

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut