VENE - verkostoneuvonta

ProAgria Oulu

Hankkeessa edistetään vesienhoitoa ja VYYHTI-verkoston toimintaa.

Vene

Hankkeen tavoitteena on

 • koordinoida laajapohjaisen, maakunnallisen, vesienhoidon konkreettisia toimenpiteitä edistävän VYYHTI-verkoston toimintaa ja kehittää verkostotoiminnan tuloksellisuutta
 • neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa
 • parantaa rajavesistöihin liittyvän tiedon välittymistä maakuntien välillä ja mahdollistaa maakuntien väliset yhteistyöhankkeet
 • lisätä Vesistökunnostajan karttapalvelun käyttäjien ja karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden määrää
 • lisätä paikallisten kunnostustoimijoiden osaamista erityisesti seurantaan liittyen
 • nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

Toimenpiteiden hyödyt

 • monipuolisten alueellisten vesien- ja ympäristönhoidon hankkeiden määrän, laadun ja vaikuttavuuden kasvu
 • vesistöjen tilan paraneminen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden edistäminen
 • toteutuneisiin kunnostustoimenpiteisiin liittyvän tiedon määrän kasvu tietoa kokoavassa Vesistökunnostajan karttapalvelussa
 • paikallisten kunnostustoimijoiden osaamisen lisääntyminen, minkä myötä kunnostushankkeiden laatu ja vaikuttavuus paranevat
 • toimijakentän laajentuminen
 • uusien toimijoiden aktivoituminen toimintaan eri toimijaryhmistä ja sektoreilta.