Vastuullista proteiinia pöytään

ProAgria Itä-Suomi

Lisätään proteiinikasvien viljelyä, jalostusta ja tunnettavuutta. . Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.12.2021

Wp 20160701 18 09 12 pro

Vastuullista proteiinia pöytään -hanke

Vastuullista proteiinia pöytään -hankkeen ensisijainen tavoite on lisätä kasvisproteiinin hyödyntämistä paikallisesti, kannattavasti sekä ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointia tukien. Hankkeessa kehitetään ja levitetään tietoa, kannustetaan toimijoita yhteistyöhön ja luodaan kysyntää paikallisesti tuotetulle proteiinille.

”Vastuullista proteiinia pöytään” -hankesuunnitelmassa esitetään vastuullisuuden eri näkökulmista nousevia proteiinin tuottamiseen, jalostamiseen ja hyödyntämiseen liittyviä kehittämistoimia Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa. Erityisesti hankkeessa paneudutaan vastuullisen proteiinin tuotannon pilottiketjuina kasviproteiini- ja lammasketjujen edistämiseen. Ruokavalion muutokset kasvisvoittoiseen suuntaan onkin listattu yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä maatalouden ilmasto-ohjelmassa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Viron Center of Food and Fermentation Technologies:n (TFTAK), NPO Estonian Fied Corp Innovantion Cluster:n (EPIK) ja Viron Soijaliiton tulevien EIP-hankkeiden kanssa. Hyödynnetään Ruotsin kansallisen EIP-Agri-MegaLegumes-hankkeessa syntyviä tuloksia m. valkuaiskasvien tuotannon ja -tuotteiden jalostukseen liittyen.

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat pohjoiskarjalaiset ja varsinaissuomalaiset kasviproteiinin tuotanto- ja jalostusketjun osapuolet ja toimijat sekä varsinaissuomalaiset lammastalouden ruokaketjuun liittyvät toimijat. Hankkeen hyödynsaajia ovat välillisesti myös alueen ammattikeittiöt, matkailun ja kaupan alat, tutkimus, koulutus sekä lähiruoasta kiinnostuneet kuluttajat.

Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.12.2021.

Hanketta hallinnoi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset /ProAgria Itä-Suomi ry partnerina Turun yliopiston Brahea-keskus.

Hankkeen budjetti on 603 000 euroa ja sitä rahoittavat rahoitus Pohjois-Karjalan ja Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä Euroopan Maaseuturahasto.