TUOVILANLAHTI-LIVE TO THE LOCAL

ProAgria Itä-Suomi

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on saada Tuovilanlahdelle toimiva kylätoimija- ja yritysverkosto.1.6.2019-31.1.2021. PÄÄTTYNYT

Tuovilanlahti kesa 2019

Yritysryhmähankkeen tavoitteena on saada Tuovilanlahdelle kylätoimija- ja yritysverkosto, jossa kehitetään

* maaseutumatkailun ohjelmapalveluja suomalaiseen elämäntapaan ja luontoon liittyen

* kesän ja syksyn kiertomatkoja sekä teemallisia kiertomatkoja

* kylällä toimivien yhdistysten omistamien kiinteistöjen käyttöä ohjelmapalveluissa

Matkailu- ja ohjelmapalvelujen kehittämisen toimenpiteinä ovat yritysryhmähankkeeseen osallistuvien

* yritysten yleinen kehittäminen

* asiantuntijapalvelut ja työpajat yhteisten palvelujen tuotteistamiseen ja testaamiseen

* myynnin ja markkinoinnin kehittäminen

* opintomatkat

Lisätietoa https://tuovilanlahti3.webnode.fi/ ja https://www.facebook.com/TuovilanlahdenKyla/

Materiaalit

Reko ilmoitus