Rural Finland Tourism Hub

Hankkeen tavoitteena on matkailun toimijoiden välisen verkostoitumisen lisääminen yhteiskehittämisen keinoin.

Logorimpsu FINAL

Kirjoita otsikko tähän

Rural Finland Tourism Hub -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024-30.6.2026. Hankkeen päätavoitteena on lisätä ja vakiinnuttaa verkostoitumista matkailun toimijoiden välillä, tuottaa ja jakaa tietoa laaja-alaisesti sekä edistää yhteistyöllä uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista. Toimintaperiaatteena hankkeella on osaamisen verkostomainen yhteiskehittäminen.

Hankkeen aikana maaseudun matkailun kehittäjistä/kehittäjätoimijoista kootaan valtakunnallinen verkosto tuottamaan uutta tietoa käyttäjälähtöisesti, sekä jakamaan osaamista ja hyväksi koettuja käytänteitä resurssiviisaasti.

Jotta hankkeen vaikuttavuus tulee ulottumaan yritystasolle, verkoston asiantuntijoita valmennetaan hyödyntämään verkostossa syntynyttä tietoa.

Hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja se toteutetaan yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen (MKNK) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa.