ReTee - Rehuntuotantoteknologia nurmenviljelyssä-hanke

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen tavoitteena on uuden teknologian käytön edistäminen sekä riskienhallinnan kehittäminen rehuntuotannossa.

Retee 0

ReTee - Rehuntuotantoteknologia nurmenviljelyssä -hanke

Rehuntuotantotekniikka kehittyy huimaa vauhtia. Hankkeessa kehitetään nurmiteknologian parempaa hyödyntämistä paikkatiedon ja täsmäviljelyn avulla. Päätavoitteena on parantaa viljelijöiden tekniikan hallinnan osaamista sekä antaa taloudellinen näkökulma tekniikan hyödyntämisestä rehuntuotannossa.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Hankkeen toisena tavoitteena on löytää keinoja riskienhallintaan rehuntuotannossa erilaisia täydennyskylvötekniikoita vertaamalla ja lannoitusta tarkentamalla. Tuotantopanosten kohdentamisella oikeaan osoitteeseen säästetään kustannuksissa samalla vähentäen ravinnepäästöjä. Nurmikierron pidentäminen lisää kasvustoon sitoutuvaa hiilen määrää sekä torjuu eroosiota.

Hankkeessa haetaan tekniikan keinoja, joilla voidaan pienentää lohkokohtaisia satovaihteluita ja säilyttää omavaraisuus tilan rehuntuotannossa haasteellisista olosuhteista huolimatta. Kokonaisuudessaan pyrkimyksenä on uuden teknologian käytön edistäminen sekä riskienhallinnan kehittäminen rehuntuotannossa.

Hanke toteutetaan pilottitiloilla. Kahdella tilalla testataan nurmen täsmäviljelyä lannoituksen suhteen eri tekniikoilla ja kahdella tilalla nurmen täydennyskylvöä eri tekniikoilla. Pilottitiloilta kerätään tiedot, joiden pohjalta tehdään taloudellinen tarkastelu uuden tekniikan kannattavuudesta.

ReTee -hanketta toteuttaa ja hallinnoin ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Hanketta toteutetaan yhdessä Luken kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019-31.3.2022.

ReTee-hankkeessa mukana:

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Hankkeen vetäjä Sari Morri

Kasvintuotannon erityisasiantuntija ja nurmiasiantuntijat Sari Vallinhovi, Juho Kotala, Hannu Kivisaari.

Kasvintuotanto- ja talousasiantuntijoita.

Luke

Tutkija Markku Niskanen

maaseuturahasto