Rantalaidun

ProAgria Oulu

Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) -hankkeessa tarkastellaan rantalaiduntamista kokonaisvaltaisesti.

Rantalaidun

Hankkeessa lisätään tietoa laiduntamisen vaikutuksista ranta-alueiden luonnon monimuotoisuuteen, vesien tilaan, virkistyskäyttöön ja elinkeinoihin.

Hankkeessa parannetaan viljelijöiden ja neuvojien tietämystä rantalaiduntamisen kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Viljelijöitä kannustetaan hoidon sopimuskäytäntöjä kehittämällä ja neuvontaa vahvistamalla perinnebiotooppien hoitoon ja lisätään hoidon vaikuttavuutta.

Hankkeen myötävaikutuksesta rantalaiduntaminen on jatkossa entistä kestävämpää, vaikuttavampaa ja arvostetumpaa.

Luonnonvarakeskus koordinoi hanketta ja osatoteuttajina ovat ProAgria Oulu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Helsingin yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen virallisiin sivuihin voi tutustua tästä.