Puutarhasankarit

ProAgria Etelä-Savo

Lapsille ja nuorille suunnattu Puutarhasankarit-hanke näyttää kädestä pitäen, mistä ruoka tulee kaupan hyllylle. Puutarhasankarit -hankkeessa lapset saavat työntää kädet multaan asuinympäristöstä riippumatta. Puutarhasankarit antaa lapsille mahdollisuuden iloita kasvun ihmeestä, rauhoittua levottomasta digimaailmasta, oppia tärkeitä tietoja ja taitoja ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta sekä oppia arvostamaan ruoan tuottamista.

Puutarhasankarit perunannosto Tarja Pajari

Puutarhasankarit-toimintaa Juvalla, Joroisissa, Rantasalmella ja Sulkavalla

Puutarhasankarit-hanke toimi kahden kasvukauden yli neljässä eteläsavolaisessa kunnassa Rajupusu Leader ry:n toiminta-alueella. Jokaisesta kunnasta valittiin yksi ryhmä Puutarhasankareiksi. Juvalta ja Sulkavalta mukana olivat peruskoulun 4.-luokat, Joroisista 4H-kerholaiset ja Rantasalmelta ukrainalaisten maahanmuuttajien yhteisö.

Ryhmille mietittiin paikkakuntakohtainen puutarhaprojekti, jossa tekeminen lähti lapsista ja yhteisön tarpeesta. Kokosimme myös vapaaehtoisia toimijoita mukaan yhteistyöverkostoon lasten ja nuorten tueksi.

Puutarhasankarien toimenpiteinä voivat olla esimerkiksi

🥕 lava-, ämpäri- tai pienen pellon puutarhaviljely

🥕 kumppanuusviljely maatilan kanssa

🥕 yhteisöpuutarhan perustaminen ja sen hoitaminen tai

🥕 ruokatuotannon edellytyksiä vaalivat luonnon monimuotoisuusteot, mm. pölyttäjäkannan ylläpito.

Sadonkorjuuvaiheessa lapsia ohjattiin yhdessä sadon korjaamiseen ja hyödyntämiseen.

Hankkeessa tuotettiin myös ohjemateriaalia kaikkien hyödynnettäväksi. Kouluyhteistyöstä syntyivät ohjeet tomaatin taimien kasvatukseen ja vesiviljelyyn, tulostettavat ohjeet löytyvät alta. Yhteistyössä ukrainalaisten kanssa koottiin resepteistä tulostettavat ruokaohjeet alapuolelle ja selattava versio Ukrainalaiset sadonkorjuuherkut

Tietoja hankkeesta

Kesto: 1.4.2022 - 30.4.2024

Toteuttaja: Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Savo

Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

OHJE Tomaatin taimien kasvatus

Tomaatin taimien kasvatus Puutarhasankarit

OHJE Ukrainalaiset sadonkorjuuherkut

Ukrainalaiset sadonkorjuuherkut
Maatalousrahasto EU logo
Leader logo netti
ELY ID LA01 Logo FI V9
Mkn ETELA SAVO logo vaaka netti
Pro Agria Etela Savo hanke