Pötsi -hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Pötsi-hankkeessa selvitämme lypsylehmän pötsin toiminnan vaikutusta maidontuotannon kannattavuuteen.

161a9002

Hankkeessa kehitämme maitotilojen osaamista ja toimintatapoja eläinten ruokinnassa, hoidossa, olosuhteissa ja työtavoissa, minkä avulla ennaltaehkäistään ruokintaperäisiä sairauksia ja erityisesti piilevää hapanpötsiä. Ennaltaehkäisyllä vältetään eläinten sairastumisesta aiheutuvat tuotostappiot, lisätyö ja kustannukset. Hankkeessa selvitämme myös piilevän hapanpötsin tilatason mittareita. Pilottitiloilla kartoitamme olemassa olevia keinoja pötsiterveyden ylläpitämiseksi ja etsimme uusia toimintatapoja, joilla ennaltaehkäistään ruokintaperäiset häiriöt ja niiden aiheuttamat terveysongelmat ja tuotostappiot. Pilottitiloilla selvitämme myös pötsiystävällisen ruokinnan kustannuksia.

Mistä hanke koostuu?
- Pilottitilatoiminta: 6-8 eteläpohjalaista maitotilaa, joilla seurataan mm. pötsiterveyteen vaikuttavia tekijöitä, ruokinnan onnistumista ja ruokintakustannuksia
- Tilavierailupäivät ja seminaarit: avoimia kaikille maidontuottajille ja sidosryhmien edustajille
- Opintomatkat Suomessa ja ulkomailla
- Viestimme hanketeemoista eri kanavissa: some, asiakas- ja ammattilehdet jne.

Kohderyhmä
Maitotilayrittäjät

Toiminta-alue ja rahoituslähde
Etelä-Pohjanmaan maakunta, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Hankeaika on 1.12.2019-31.12.2022

Hanke on saanut avustusta Laidunsäätiöltä.

Toteuttajat
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Toteutamme hanketta yhdessä ProAgria Keskusten Liiton ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Hanketoimijat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Hankkeen vetäjä kotieläintuotannon asiantuntija Sini Kuiri
Huippuosaaja, kotieläintuotannon asiantuntija Anne Anttila (vanhempainvapaalla), eläinlääkäri Seija Perasto
Talousasiantuntija Mirva Pietilä, nurmiasiantuntija Sari Vallinhovi, kotieläintuotannon asiantuntijat Sanni Nikkola ja Emmi-Leena Viitanen

ProAgria Keskusten Liitto
Johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki

Luonnonvarakeskus
Tutkimusprofessori Jarkko Niemi

Seuraa meitä somessa: hankkeen FB-ryhmä @pötsi-hanke ( https://www.facebook.com/groups/504013097196964/?ref=group_header)

MATERIAALIT
Tilattavissa pidettyjen webinaarien tallenteet:

Eurot ruokintapöydälle - Säilörehu

Eurot ruokintapöydälle - Lypsylehmien ruokintakoulutus

Eurot ruokintapöydälle: Ruoki terveyttä

Helunan hellepäivät - Lypsylehmien lämpöstressi kuriin

Muut materiaalit:

Onnistuneen laidunnuksen vinkit - Napakka video yhteistyössä Maitosuomen kanssa