MaiLi - Maitoa ja Lihaa Etelä-Savosta

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 30.6.2021.

28984776777 278a0bba4c o
MaiLi – maitoa ja lihaa Etelä-Savosta koulutushanke kehitti eteläsavolaisten maito- ja nautatilojen kannattavuutta ja tuottavuutta yrittäjien johtamisosaamisen kasvattamisen ja tuotannon kehittämisen kautta. Hanke toimi aikavälillä 1.12.2018-30.6.2021.

Koulutusta ja tiedonhankintaa

Hankkeeseen voivat osallistua tilan yrittäjät, palkatut työntekijät sekä tulevaisuuden jatkajat. Koulutuksista sai varmuutta arjen johtamiseen, uusia näkemyksiä ja ideoita maito- ja lihatilojen toimintaan. Koulutustarjontaan kuuluivat pienryhmät, mm. kansainvälistymiseen harjaannuttanut viljelijäryhmä englannin kielellä, keskustelu- ja infotilaisuudet, opintomatkat ja erityisesti webinaarimuotoiset koulutukset. Pienryhmät kokoontuivat 4-6 kertaa. Ohjatut etätehtävät tukivat käsiteltyjä aiheita, pohjustivat ryhmätapaamisia sekä auttoivat tiedon soveltamista käytäntöön osallistuneilla maatiloilla. Moniin koulutustapahtumiin oli mahdollisuus osallistua myös etänä internet-yhteydellä jo ennen korona-pandemian myötä verkkoon siirrettyä koulutustarjontaa.
Hankkeessa etsittiin tietoa mm. tuotannon, talouden ja ihmisten johtamisen työkaluista ja menetelmistä sekä nautojen ruokinnasta ja käsittelystä. Tietoa hyödynnettiin pienryhmissä ja tuotiin yrittäjille monipuolisten koulutusten kautta.
Koulutuksia järjestettiin monipuolisesti sekä maito- että lihatilojen aiheista ja toiminnan aikana otettiin iso askel etäkoulutusten järjestämisessä ja niihin osallistumisen aktiivisuudessa.
Hankkeen pääasiallisina viestintäkanavina toimivat facebook.com/groups/maitoajalihaa, etela-savo.proagria.fi/maitoajalihaa sekä etela-savo.proagria.fi/tapahtumat. Facebook-ryhmästä ja proagria.fi-sivustolta löytyy jatkossakin ajankohtaisinta ammattitietoa maito- ja lihayrityksille.
Kiitämme lämpimästi hankkeessa maatilayritystään ja henkilöstöään kehittäneitä yrittäjiä sekä monia yhteistyökumppaneita, jotka edesauttoivat koulutusten toteuttamisessa. MaiLi-hankkeen päärahoittajat olivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen päätyttyä maito- ja nautatilan kilpailukyvyn, johtamisen, talouden ja tuotannon kehittämistä voi jatkaa muissa kehittämishankkeissamme sekä mm. Neuvo-palvelujen avulla.
Lisätietoja:
Liisa Heinonen, maidontuotannon asiantuntija, hankevastaava, ProAgria Etelä-Savo, p. 043 824 9506, liisa.heinonen@proagria.fi
Outi Kiesilä, maidon- ja naudanlihantuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, p. 0400 693 090, outi.kiesila@proagria.fi