MAANEUVO

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi

Hankkeessa kehitetään kestävää maaperän hoitoon liittyvää neuvontaa ja jalkautetaan tutkimustietoa viljelijöille ja neuvojille.

Maanrakenne nurmi paivi meronen
Kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely laajasti käyttöön tutkimustiedon ja neuvonnan avulla - MAANEUVO -hankkeessa kehitetään kestävää maaperän hoitoon liittyvää neuvontaa ja jalkautetaan tutkimustietoa viljelijöille ja neuvojille.

Kestävän maaperänhoidon ja hiiliviljelyn keinoin voidaan saavuttaa monia hyötyjä samoilla toimenpiteillä: nostaa satotasoja, varastoida ilmakehän hiiltä maahan, vähentää ravinnehuuhtoumia vesistöihin ja ehkäistä Itämeren ja muiden vesistöjen rehevöitymistä sekä sopeuttaa viljelyä ilmastonmuutokseen. Tehokkaista toimenpiteistä on olemassa tutkimustietoa, mutta tiedon käytännönläheinen jalkauttaminen puuttuu.

Tavoitteet

Kestävää maaperän hoitoa ja hiiliviljelyä edistetään kolmella tavoitteella:
1) tieteellisen tutkimustiedon vieminen kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön
2) nykyisten tai tulevien kasvintuotannon neuvojan valmentaminen maan kasvukunnon hoidon huippuosaajiksi (30 henkilöä)
3) tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden välisen yhteistyön vahvistaminen

Työpaketit

Työpaketissa 1 (Tutkimustiedon jalkauttaminen) tuotetaan artikkeleita ja muuta viestintämateriaalia tieteellisistä tutkimustuloksista kansantajuisesti viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Selkeästi viestitty tutkimustieto on myös päättäjien hyödynnettävissä ja lisää tietoisuutta ilmastokestävästä viljelystä myös suuren yleisön parissa.TP 1:n vastuutaho on BSAG, ja sen toteutuksessa hyödynnetään Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntemusta ja viestintäkanavia.


Työpaketissa 2 (Kasvintuotannon neuvojien monimuotovalmennus) toteutetaan maan kasvukunnon hoitoon keskittyvä valmennuskokonaisuus 30:lle neuvojalle ja mentorille. Käytännön toimenpiteitä tarvitaan maatiloilla runsaasti, ja toimenpiteiden oikeanlainen toteuttaminen vaatii neuvojien työpanosta, joten toiminnan laajentamisen tarve on nyt varsin ajankohtainen. Hankkeen pohjalta maan kasvukuntoon ja hiiliviljelyyn liittyvä osaaminen ja osaamisen jatkokehittäminen integroidaan valtakunnalliseen neuvontajärjestelmään yhteistyössä ProAgrian ja vastaavan viranomaisen Ruokaviraston kanssa. TP 2:n vastuutaho on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, ja sen toteutuksessa ovat mukana Suomen Ympäristökeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen asiantuntijat.

Työpaketit 1 ja 2 vahvistavat tutkijoiden, neuvojien ja viljelijöiden välistä yhteistyötä.


Hanke myös mahdollistaa pitkäjänteisen säätiöiden välisen strategisen yhteistyön Carbon Action -alustalla. Lisäksi hanke vie Ruralia-instituutin OSMO-hankkeen tuloksia käytäntöön neuvojille ja viljelijöille.

Maaneuvo-muistikortit