Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun – Gastro Business- hanke

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeessa kehitetään maakunnan elintarvike-, matkailu-, hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista.

Kuva gastrobar bp satoa goes wild 2019 002

Liiketoimintaosaamista Pohjois-Savon ruokamatkailuun – Gastro Business hankkeen

kehitystyön tavoite on vahvistaa lähiruoka-alalla olevien toimijoiden yhteistyötä sekä

tehostaa alan kehittämistä. Hankkeessa kehitetään maakunnan elintarvike-, matkailu-,

hyvinvointi- ja luovien alojen yritysten vastuullisen ruokamatkailun osaamista. Hanke

liittyy Pohjois-Savon alueelle saatuun European Region of Gastronomy 2020 (ERG) -

tunnustukseen, joka tuo alueelle näkyvyyttä ja matkailijoita Suomesta sekä ulkomailta.

Hankkeessa yritykset saavat koulutusta ja sparrausta osaamisensa tueksi ja käyttöönsä

ERG –logon hyödynnettäväksi tuotteidensa etiketeissä, ruokalistoissa ja muussa

viestinnässään.

Savonia toteuttaa hankkeen yhteistyössä ProAgria Itä-Suomen ja

SavoGrown kanssa. Projektipäällikkö Henna Lehikoinen, p. 044 785 6021,

henna.lehikoinen@savonia.fi

Hankkeen toteutusaikataulu 1.8.2019-31.12.2021

Hankevastaava ProAgria Itä-Suomi/ Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset

Marja Niskanen, p.0400 905782, marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi

Lue lisää verkkosivuilta: www.tastesavo.fi