Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri - KaRe2020

Tuotosseurantaohjelmisto on perusedellytys sille, että lammastiloilla voidaan seurata tilakohtaisten tavoitteiden toteutumista ja hallita eläinainesta sekä antaa tuotannonohjausta. Eläinten rotupuhtauden todentaminen tapahtuu jalostusjärjestön ylläpitämien rotukantakirjojen kautta.  Jalostusjärjestönä ProAgria varmistaa tarvittavat todistukset, niin alkuperäisrotusopimuksiin liittyen kuin eläinkaupassa. 

Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri –hanke (KaRe2020) käynnistettiin helmikuussa 2019. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan vanhan teknisistä syistä päättyvän tuotosseurantaohjelman tilalle uutta ohjelmistosovellusta tietohallinnan varmistamiseksi. Tavoitteena on, että uusi ohjelma on käytössä viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vanha ohjelmisto on käytössä siihen asti.

KaRe2020-hankkeen tavoitteena on jalostuseläinten rekisterin ohjelmistosovelluksen hankinta. Uutta ohjelmistosovellusta tulisi voida käyttää nykyisillä laitteilla. Laajempana tavoitteena on turvata geenivarojen kestävä käyttö sekä ylläpitää luotettavat ja laajat sukulaisuustiedot sekä korkeatasoiset tuotostiedot.

Tavoitetta toteutetaan ylläpitämällä lampaiden ja vuohien jalostuseläinrekisteriä, jonka ansiosta sukusiitosta voidaan hallita sekä varmistaa alkuperäisrotujen säilyminen. Tuotostietoja käytetään lammas- ja vuohitilojen toiminnan kehittämiseen ja johtamisen apuna. Tuotostietojen koonti ja ylläpito varmistavat myös luotettavan tiedonsaannin tutkimusta varten. Rajapinnalla Ruokaviraston eläinrekisteriin varmistetaan eläinten perustietojen siirto rekisterien välillä. Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuutta luoda rajapinnat teurastamoiden ja terveydenhuollon käyttämiin sovelluksiin. Yhteistyökumppaneita kartoitetaan Suomen lisäksi myös muualta Euroopasta, josta useissa maissa lammasmäärät ovat suurempia kuin Suomessa.

 

KaRe2020-hanke etenee -  Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostuseläinrekisteri

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Ohjelmiston vaatimusmäärittelyssä on otettu huomioon esiselvityksen tulokset sekä asiakaskyselyn tulokset.

KaRe2020-hankkeessa edetään seuraavasti (päivitetty 11.9.2020):

 • Hankintayksikkö ProAgria Keskusten Liitto on päättänyt käynnistää Adalia Oy:n kanssa neuvottelut sopimuksen tekemiseksi Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteriohjelmistosta. Adalia Oy:n tarjouksen valintaperuste on hinta-laatusuhde.
 • Parhaillaan käydään sopimusneuvotteluja valitun ohjelmistotoimittajan kanssa.
 • Ohjelmistoprojekti käynnistetään heti, kun sopimus on tehty.
 • Uuden ohjelmiston pilotointi aloitetaan valittujen tilojen kanssa.
 • Pilotoinnin jälkeen vanha ohjelmisto korvataan ja uusi ohjelmisto otetaan käyttöön kaikilla asiakkailla.
 • Käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2021 alkupuoliskolla.
 • Käyttäjäkoulutuksia tullaan järjestämään ProAgrian toimesta.

 

Ohjelmiston käyttäjiltä laskutetaan omarahoitusosuus, jonka summasta ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin ohjelmistotoimittajan selvittyä. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Luke, Mtech, Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen lammasyhdistys, Föreningen Ålandsfåret, Suomen vuohiyhdistys, Lammastaloussäätiö, Lihasulan säätiö. Lisäksi selvitämme lisäyhteistyökumppanuuksia.

Materiaalit

16.4.2020 Kare2020-hankkeen tiedotuswebinaarin esitykset:

 

Lisätiedot:

 

 

*Hankintayksikkö joutui keskeyttämään ensimmäisen hankintakierroksen, koska mikään saaduista tarjouksista ei ollut hyväksyttävissä. Uusi julkinen tarjouskilpailu julkaistiin HILMAssa. Tarjousten määräaika oli 29.5.2020. Tarjouskilpailuun 10.5.2020 mennessä saapuneiden kysymysten vastaukset löytyvät täältä. (The answers to the questions received by the Request for Proposal by 10.5.2020 can be found here).

 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Artikkelit

 • Lammas ja vuohi

  Tarjoamme lammas- ja vuohitilan tarpeisiin ja tueksi kannattavuuden parantamiseen ammattitaitoisen asiantuntijajoukon ja kattavat palvelut.

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut