Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri - KaRe2020

ProAgria Keskusten Liitto

Kare 2020 -hanke rakentaa uutta lampaiden ja vuohien tuotosseurantaohjelmistoa vanhan tilalle.

Kare2020 hanke kuva

NettiKatras-ohjelmisto otetaan käyttöön 15.12.2021

NettiKatras-ohjelma otetaan käyttöön tuotosseurantatilojen osalta keskiviikkona 15.12.2021. WebLammas ja WebVuohi -ohjelmasta NettiKatraaseen siirtyvien käyttäjätilit suljetaan 13.12. klo 16.00, jonka jälkeen et enää pääse kirjautumaan sinne. Sinulle luodaan NettiKatras-käyttäjätili ja saat kirjautumislinkin ohjelmaan sähköpostilla osoitteesta no-reply@nettikatras.fi. Ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tapahtuu käyttäjäsopimuksen hyväksyminen. Käyttäjätunnuksena toimii oma sähköpostiosoitteesi ja salasanan voit luoda itse.
Pyydä tarvittaessa tukea NettiKatras asiakaspalvelusta nettikatras@proagria.fi tai p. 09 8566 6010.

Uusi edelläkävijäohjelmisto täydentää lammas- ja vuohituotannon palvelujamme

Helppokäyttöinen NettiKatras-ohjelmisto tuottaa tiloille jatkossa huippulaatuisen tuotosseurannan ja jalostuseläinrekisterin. Ohjelmassa on yhteys Ruokaviraston lammas- ja vuohirekisteriin eli tallentamasi tiedot siirtyvät automaattisesti viranomaisrekisteriin. Indeksilaskentarutiini säilyy saman tyyppisenä kuin vanhassa ohjelmassa ja se tehdään edelleen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Mtechin kanssa.
NettiKatras-ohjelmaan siirtyminen tapahtuu saumattomasti WebLammas ja WebVuohi -ohjelman käyttäjille. Kaikki historiadata siirretään uuteen ohjelmaan. Käyttäjäkoulutusta annetaan Teamsilla 16.12.2021 sekä 10.1.2022.
NettiKatras-ohjelma on kehitetty yhdessä lammas- ja vuohitilojen sekä lammasasiantuntijoiden kanssa. Lampureiden pilottiryhmä oli työssä mukana tuoden ideoita ja käytännön kokemuksia. Myös kesäkuussa 2021 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia huomioitiin ohjelman rakentamisessa.

Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostuseläinrekisteri KaRe 2020 -hanke

Tuotosseurantaohjelmisto on perusedellytys sille, että lammastiloilla voidaan seurata tilakohtaisten tavoitteiden toteutumista ja hallita eläinainesta sekä antaa tuotannonohjausta. Eläinten rotupuhtauden todentaminen tapahtuu jalostusjärjestön ylläpitämien rotukantakirjojen kautta. Jalostusjärjestönä ProAgria varmistaa tarvittavat todistukset, niin alkuperäisrotusopimuksiin liittyen kuin eläinkaupassa.

Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri –hanke (KaRe2020) käynnistettiin helmikuussa 2019. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennetaan vanhan teknisistä syistä päättyvän tuotosseurantaohjelman tilalle uutta ohjelmistosovellusta tietohallinnan varmistamiseksi. Tavoitteena on, että uusi ohjelma on käytössä viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Vanha ohjelmisto on käytössä siihen asti.

KaRe2020-hankkeen tavoitteena on jalostuseläinten rekisterin ohjelmistosovelluksen hankinta. Uutta ohjelmistosovellusta tulisi voida käyttää nykyisillä laitteilla. Laajempana tavoitteena on turvata geenivarojen kestävä käyttö sekä ylläpitää luotettavat ja laajat sukulaisuustiedot sekä korkeatasoiset tuotostiedot.

Tavoitetta toteutetaan ylläpitämällä lampaiden ja vuohien jalostuseläinrekisteriä, jonka ansiosta sukusiitosta voidaan hallita sekä varmistaa alkuperäisrotujen säilyminen. Tuotostietoja käytetään lammas- ja vuohitilojen toiminnan kehittämiseen ja johtamisen apuna. Tuotostietojen koonti ja ylläpito varmistavat myös luotettavan tiedonsaannin tutkimusta varten. Rajapinnalla Ruokaviraston eläinrekisteriin varmistetaan eläinten perustietojen siirto rekisterien välillä. Lisäksi hankkeessa selvitetään mahdollisuutta luoda rajapinnat teurastamoiden ja terveydenhuollon käyttämiin sovelluksiin. Yhteistyökumppaneita kartoitetaan Suomen lisäksi myös muualta Euroopasta, josta useissa maissa lammasmäärät ovat suurempia kuin Suomessa.

Rahoitus ohjelman rakentamiseen tulee maa- ja metsätalousministeriöltä, sidosryhmiltä sekä ohjelman käyttöönottomaksuista.
Hanketta toteuttaa ProAgria Keskusten Liitto ja yhteistyökumppaneina toimivat Luonnonvarakeskus, Mtech, Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen lammasyhdistys, Föreningen Ålandsfåret, Suomen vuohiyhdistys, Lammastaloussäätiö, Lihasulan säätiö.

KaRe2020-hankkeen eteneminen

  • Uuden ohjelmiston toteuttajaksi valittiin Adalia Oy

  • Ohjelmistoprojekti käynnistettiin syksyllä 2020

  • Ohjelmiston vaatimusmäärittelyssä huomioitiin esiselvityksen tulokset sekä asiakaskyselyn tulokset.

  • Ohjelmistoa testasi lammas- ja vuohitiloista valittu pilottiryhmä

  • Käyttöönotto tapahtui joulukuussa 2021, jolloin uusi ohjelmisto korvasi vanhan

  • Ohjelmiston nimeksi valittiin NettiKatras

  • ProAgria järjestää käyttäjäkoulutuksia loppuvuodesta 2021 sekä talvella 2022.

Lisätiedot

Lue lisää lammas- ja vuohipalveluista