Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri - KaRe2020

ProAgria Keskusten Liitto

Kare 2020 -hanke kehitti uuden lampaiden ja vuohien tuotosseurantaohjelmiston NettiKatraan, joka otettiin käyttöön vuonna 2021.

Kare2020 hanke kuva

Uusi edelläkävijäohjelmisto täydentää lammas- ja vuohituotannon palvelujamme

Helppokäyttöinen NettiKatras-ohjelmisto tuottaa tiloille huippulaatuisen tuotosseurannan ja jalostuseläinrekisterin. Ohjelmassa on yhteys Ruokaviraston lammas- ja vuohirekisteriin eli tallentamasi tiedot siirtyvät automaattisesti viranomaisrekisteriin. Indeksilaskentarutiini säilyy saman tyyppisenä kuin vanhassa ohjelmassa ja se tehdään edelleen yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja Mtechin kanssa.

NettiKatras-ohjelmaan siirtyminen tapahtuu saumattomasti WebLammas ja WebVuohi -ohjelman käyttäjille. Kaikki historiadata siirretään uuteen ohjelmaan. 

NettiKatras-ohjelma on kehitetty yhdessä lammas- ja vuohitilojen sekä lammasasiantuntijoiden kanssa. Lampureiden pilottiryhmä oli työssä mukana tuoden ideoita ja käytännön kokemuksia. Myös kesäkuussa 2021 tehdyn asiakaskyselyn tuloksia huomioitiin ohjelman rakentamisessa.

NettiKatras-ohjelma otettin käyttöön tuotosseurantatiloilla 15.12.2021. WebLammas ja WebVuohi -ohjelmasta NettiKatraaseen siirtyvien käyttäjätilit suljettiin samalla.
Pyydä tarvittaessa tukea NettiKatras asiakaspalvelusta nettikatras@proagria.fi tai p. 09 8566 6010.

Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostuseläinrekisteri KaRe 2020 -hanke

Tuotosseurantaohjelmisto on perusedellytys sille, että lammastiloilla voidaan seurata tilakohtaisten tavoitteiden toteutumista ja hallita eläinainesta sekä antaa tuotannonohjausta. Eläinten rotupuhtauden todentaminen tapahtuu jalostusjärjestön ylläpitämien rotukantakirjojen kautta. Jalostusjärjestönä ProAgria varmistaa tarvittavat todistukset, niin alkuperäisrotusopimuksiin liittyen kuin eläinkaupassa.

Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri –hanke (KaRe2020) käynnistettiin helmikuussa 2019. Kaksivuotisessa hankkeessa rakennettiin vanhan teknisistä syistä päättyvän tuotosseurantaohjelman tilalle uutta ohjelmistosovellusta tietohallinnan varmistamiseksi. 

KaRe2020-hankkeen tavoitteena oli jalostuseläinten rekisterin ohjelmistosovelluksen hankinta. Uutta ohjelmistosovellusta tulisi voida käyttää nykyisillä laitteilla. Laajempana tavoitteena oli turvata geenivarojen kestävä käyttö sekä ylläpitää luotettavat ja laajat sukulaisuustiedot sekä korkeatasoiset tuotostiedot.

Tavoitetta toteutetaan ylläpitämällä lampaiden ja vuohien jalostuseläinrekisteriä, jonka ansiosta sukusiitosta voidaan hallita sekä varmistaa alkuperäisrotujen säilyminen. Tuotostietoja käytetään lammas- ja vuohitilojen toiminnan kehittämiseen ja johtamisen apuna. Tuotostietojen koonti ja ylläpito varmistavat myös luotettavan tiedonsaannin tutkimusta varten. Rajapinnalla Ruokaviraston eläinrekisteriin varmistetaan eläinten perustietojen siirto rekisterien välillä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin mahdollisuutta luoda rajapinnat teurastamoiden ja terveydenhuollon käyttämiin sovelluksiin. Yhteistyökumppaneita kartoitettiin Suomen lisäksi myös muualta Euroopasta, josta useissa maissa lammasmäärät ovat suurempia kuin Suomessa.

Rahoitus ohjelman rakentamiseen tuli maa- ja metsätalousministeriöltä, sidosryhmiltä sekä ohjelman käyttöönottomaksuista.
Hanketta hallinnoi ProAgria Keskusten Liitto ja yhteistyökumppaneina toimivat Luonnonvarakeskus, Mtech, Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen lammasyhdistys, Föreningen Ålandsfåret, Suomen vuohiyhdistys, Lammastaloussäätiö, Lihasulan säätiö.

KaRe2020-hankkeen eteneminen

  • Uuden ohjelmiston toteuttajaksi valittiin Adalia Oy

  • Ohjelmistoprojekti käynnistettiin syksyllä 2020

  • Ohjelmiston vaatimusmäärittelyssä huomioitiin esiselvityksen tulokset sekä asiakaskyselyn tulokset.

  • Ohjelmistoa testasi lammas- ja vuohitiloista valittu pilottiryhmä

  • Käyttöönotto tapahtui joulukuussa 2021, jolloin uusi ohjelmisto korvasi vanhan

  • Ohjelmiston nimeksi valittiin NettiKatras

  • ProAgria järjestää käyttäjäkoulutuksia loppuvuodesta 2021 sekä talvella 2022.

Lisätiedot

Lue lisää lammas- ja vuohipalveluista