Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – hyödyllisiä materiaaleja viljelyyn ja neuvontaan

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Kokonaisuus on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Kipsikuitukalkki kansikuva

Tälle sivulle on koottu uusinta materiaalia kipsin, maanparannuskuidun ja rakennekalkin käytöstä sekä hyödyistä viljelijälle ja ympäristölle. Maanparannusaineet ovat yksi työkalu, jolla voi pitää huolta peltomaan kasvukunnosta ja ehkäistä lähivesien rehevöitymistä.

Sivulta löydät Kipsi, kuitu ja rakennekalkki -oppaan, videoita, uusinta tutkimustietoa sekä tietoa maanparannusainehankkeista.

På svenska

In English

Tutustu materiaaleihin

På svenska

In English