Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – hyödyllisiä materiaaleja viljelyyn ja neuvontaan

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Kokonaisuus on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Kipsikuitukalkki kansikuva

Tälle sivulle on koottu uusinta materiaalia kipsin, maanparannuskuidun ja rakennekalkin käytöstä sekä hyödyistä viljelijälle ja ympäristölle. Maanparannusaineet ovat yksi työkalu, jolla voi pitää huolta peltomaan kasvukunnosta ja ehkäistä lähivesien rehevöitymistä.

Sivulta löydät Kipsi, kuitu ja rakennekalkki -oppaan, videoita sekä 8.12.2021 pidetyn webinaarin tallenteen ja esitykset.

Materiaalit ovat syntyneet KIPSI, KUITU ja Rakennekalkki -hankkeiden yhteistyönä. Lisätietoa eri maanparannusaineista, niiden käytöstä ja tutkimuksesta löydät kunkin hankkeen nettisivulta. Kokonaisuus on osa ympäristöministeriön käynnistämää vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki -opas viljelijälle

Kipsi, kuitu ja rakennekalkki -opas viljelijälle esittelee mitä eri maanparannusaineet ovat, miten ne vaikuttavat maassa, mitkä ovat käytössä huomioitavat asiat ja mitä hyötyjä syntyy. Viljelijöiden lisäksi käytännönläheinen opas on tarkoitettu maatalouden asiantuntijoille, neuvojille ja kaikille vesiensuojelusta kiinnostuneille.

Webinaaritallenne: Kipsi, kuitu ja rakennekalkki – uutta tietoa ympäristöhyödyistä

8.12.2021 webinaarissa esiteltiin hankkeiden keskeisiä tuloksia ja keskusteltiin paneelissa maanparannusaineiden hyödyistä.

Videot

Lyhyet, 3–4 minuutin mittaiset videot esittelevät maanparannusaineiden hyötyjä ja käyttöä. Äänessä on asiantuntijoita ja maanparannusaineita käyttäneitä viljelijöitä.

Lisätietoa hankkeista

Mikko Jaakkola, mikko.j.jaakkola(at)ely-keskus.fi
Jaana Uusi-Kämppä, jaana.uusi-kamppa(at)luke.fi
Juha Kääriä, juha.kaaria(at)turkuamk.fi

På svenska

In English