KAIPO-verkko

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi

Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanke

Paivi hoytiainen syksy

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien verkostoitumista.

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry järjestävät yhteistyössä Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa sekä koulutuksia.

Järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa

  • annetaan vesistökunnostusneuvontaa
  • kerrotaan vesistökunnostusten toteuttamisesta ja tarvittavista luvista sekä rahoituksesta ja avustusmahdollisuuksista
  • kerrotaan vesistökunnostuksiin liittyen yhteistyömahdollisuuksista, kuten toimijaverkoston muodostamisesta ja keskinäisestä verkottumisesta

Tilaisuuksien materiaalit löytyvät täältä. Tulevat tilaisuudet löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Koulutusta kunnostusyhdyshenkilöille

Toimijaverkostoon haetaan aktiivisia paikallistoimijoita, jotka saavat maksutonta koulutusta erilaisiin vesistökunnostuksiin ja vesienhoitoon liittyviin asioihin. Kunnostusyhdyshenkilöksi voi hakea kuka tahansa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta kiinnostunut. Kummassakin maakunnassa pidetään koulutustilaisuuksia, joista osa on yhteisiä molempien maakuntien kunnostusyhdyshenkilöiden kanssa. Koulutukset voivat olla esimerkiksi käytännönläheistä koulutusta erilaisista vesiensuojelurakenteiden perusteista, kuten kosteikoista.

Koulutuksen käyneet henkilöt toimivat kunnostusyhdyshenkilöinä, jotka toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen välittäjinä. Kunnostusyhdyshenkilö tietää, mistä kysyä lisää ja osaa ohjata eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse tietää – eikä yksin kukaan asiantuntijakaan tiedä. Tavoite on kouluttaa kummastakin maakunnasta vähintään neljä kunnostusyhdyshenkilöä.

Kunnostusyhdyshenkilökoulutuksiin otetaan vielä mukaan, ilmoittaudu mukaan!

Hae kunnostusyhdyshenkilöksi tai kysy lisätietoa.

Kunnostuskohteet

Vuonna 2020 haettiin sekä Pohjois-Karjalaan että Kainuuseen vesistökunnostuskohteita kaikille avoimena ilmoittautumiskierroksena. Toteutukseen valituissa kohteissa järjestettiin mahdollisuuksien mukaan pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä jo vuonna 2020 ja osassa toimenpiteet jatkuvat vuonna 2021. Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi vesikasvien niittoa tai hoitokalastusta.

Hakijatahon edellytetään olevan mukana suunnittelussa ja osallistuvan kunnostusten toteutukseen omalla työpanoksellaan, esimerkiksi talkoilla. Hakijataho voi olla esimerkiksi kyläyhdistys, metsästysseura tai muu paikallinen yhteisö. Kunnostukseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa autetaan hakijaa. Kohteita tullaan käyttämään hankkeen esittely- ja koulutuskohteina.

Uusien kunnostuskohteiden haku hankkeeseen on tältä erää päättynyt ja keskustelemme parhaillaan kohteen ilmoittaneiden kanssa toteutusmahdollisuuksista. Voit kuitenkin edelleen ilmoittaa kunnostusta kaipaavasta kohteesta tai kysyä lisätietoja.

Muut toimenpiteet

Tuemme paikallisia toimijaverkostoja esimerkiksi välittämällä tietoa toimijoille verkostoitumisesta ja yhteistyöstä tai vesiensuojelu- tai järviyhdistyksen perustamisesta. Tiedotamme myös kansalaishavaintojen tekemisestä ja muista mahdollisuuksista vaikuttaa lähivesistöihin. Voit tilata KAIPO-verkon uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilölle. Uutiskirjeessä tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Ota yhteyttä

Seuraa hankkeen sivua Facebookissa, tai ole suoraan yhteydessä maakuntien yhteyshenkilöihin:

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry
Kainuu: Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 827 2308
Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2409

Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta (KAIPO-verkko). Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta.

Lisätietoja: www.ym.fi/vedenvuoro