i2connect – Verkostoista ammennettavaa innovointia ja uutta työotetta neuvojille

ProAgria Keskusten Liitto

Kansainvälisen i2connect -hankkeen visiona ovat vuorovaikutteisesta innovoinnista innostuneet maanviljelijät ja metsänomistajat. Neuvontatyötä tekevät asiantuntijat ovat avainroolissa tämän mahdollistamisessa. Hankkeen tavoitteena on voimaannuttaa neuvojia ja asiantuntijoita sekä heidän edustamiaan organisaatioita.

Maapallo
H2020 logo with text

Hankkeessa keskitytään vertaisoppimiseen ja verkostoitumiseen ja niitä kehitetään monilla tasoilla. Neuvonnassa korostetaan perinteisen ohjeistamisen sijaan innovaatioiden synnyttämistä vuorovaikutuksen kautta. Innovaationeuvojan osaamis-, taito- ja asennevaatimukset tunnistetaan ja laaditaan valmennus näiden vaatimusten kouluttamiseksi EU-laajuisesti. Roolissa kehittymistä tuetaan myös vertaiscoachingin, vierailujen ja pilotoinnin avulla.

Neuvontatyön kehittämisessä olennaiseksi ulottuvuudeksi tunnistetaan kansalliset neuvonnan, tutkimuksen ja innovaatiot yhdistävät AKIS-verkostot, jotka kartoitetaan kolmestakymmenestä maasta. Kartoitustyön pohjalta rakennetaan EU:n laajuinen innovaationeuvojien verkosto.

Neuvontatyön kehittymistä tuetaan myös organisatorisella ja yhteiskunnan tasolla kokoamalla tietoa innovaationeuvojien työtä tukevista ja mahdollistavista toiminnoista, toimenpiteistä ja ympäristöistä.

Hankkeen aikana kerätään ja jaetaan parhaita käytäntöjä työstä, jossa neuvojat tehokkaasti tukevat yksilöitä ja ryhmiä vuorovaikutteisessa innovaatiotoiminnassa. Kokemuksia ja oppeja jaetaan myös uusista tavoista, joilla neuvojat, maanviljelijät, metsänomistajat, tutkijat ja muut toimijat jakavat tietoa ja vuorovaikuttavat verkostoissa.

Lue lisätietoja projektiaktiviteeteista projektin englanninkielisiltä nettisivuilta.

Hankkeen koordinaattorina toimii ranskalainen Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Näet projektipartnerit ja budjetin EU:n Cordis-palvelusta.

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoituspäätöksellä numero 863039.