HYMY Uusimaa II

ProAgria Etelä-Suomi

Kehitä yrittäjäosaamistasi ja paranna yrityksesi kannattavuutta.

Hymy uusimaa
Ely-keskus logo

Miksi ja mitä?

Perinteisen maatalouden rinnalla harjoitetun muun yritystoiminnan merkitys maaseudulla on kasvanut nopeasti. Myös muu kuin maa‐ ja metsätalouteen linkittyvä yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla. Uudet työn tekemisen muodot, sähköinen liiketoiminta ja etätyömahdollisuudet mahdollistavat asumisen ja monipuolisen yrittämisen kaupunkien ydinkeskusta-alueiden ulkopuolella, maaseudulla.HYMY Uusimaa II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä.

 • Varmistamme, että saat asiantuntija-apua sekä ohjausta rahoitusmahdollisuuksista sekä ajankohtaista tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista.
 • Tarjoamme käytännönläheistä ja maksutonta asiantuntija-apua yritystoiminnan eri vaiheisiin yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä aina omistajanvaihdokseen saakka.
 • Parannamme yrittäjäosaamista ja edistämme alueen maaseutuyritysten kilpailukykyä, elinvoimaisuutta, kansainvälistymistä ja kestävää yritystoimintaa.
 • Testaamme uusien toimintatapojen ja digitekniikan käyttöönottoa.
 • Tuotamme yritysesittelyitä ja tarinoita (videot, artikkelit).

Kenelle?

Hanke on tarkoitettu palvelemaan maaseutuyrityksiä, jotka

 • haluavat keskustella uudesta yritysideasta, toiminnan kehittämisestä, yritystoiminnan muutostilanteista, kasvusta, kipupisteistä tai saada tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista.
 • ovat kiinnostuneita, mitä tukea yritys voisi toiminnalleen saada.
 • kaipaavat tietoa rahoitusmahdollisuuksista tai asiantuntija-apua yritystukihakemuksen tekemiseen.
 • suunnittelevat investointia ja miettivät sen vaihtoehtoja ja kannattavuutta.
 • haluavat verkottua ja kehittyä yhdessä muiden yritysten kanssa
 • haluavat kehittää liiketoimintansa kannattavuutta ja edistää alueensa elinvoimaisuutta
 • ovat kiinnostuneita innovaatioista ja uusista toimintatavoista.
 • kaipaavat uusinta tietoa maaseutuyritysten nykyaikaisesta liiketoiminnasta

Mistä aloitat?

Varaa aika maksuttomaan yrityskohtaiseen tilannekartoitukseen, yhteystiedot löydät sivun oikeasta reunasta. Saat käytännönläheistä sparrausta ja suuntaviivat seuraavia askeleita varten. 

Seuraa hankesivuja ja osallistu aktiivisesti mukaan! Toiminnasta keskustelua ja vinkkejä myös hankkeiden Facebook -ryhmässä, liity ja tykkää!

Yrittäjä - Onnistumme yhdessä -FacebookryhmäHankkeen tiedot

HYMY UUSIMAA II -HANKE

Projektipäällikkö: Auli Teppinen

Yritysasiantuntija Karita Alén

Ruoka-asiantuntija Suvi Malin

Rahoittaja: Uudenmaan ELY-keskus

Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry yhdessä yhteistyössä Nylands Svenska Lantbrukssällskapin (NSL) ja Uudenmaan Yrittäjät ry:n kanssa.

Hankkeen kesto: 1.4.2018-31.12.2022

Maaseudun yrittäjätarinoita

VIDEOT