Green Care hoiva

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Kehittämishanke Green Care -hoivapalveluiden tuottamisesta kumppanuusmallilla.

Green care hoiva tunnuskuva

Green Care hoivahankkeen tavoitteena on löytää maaseudulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -ympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen.

Kumppanuusmallissa yhteistyökumppaneina toimivat maaseutuyrittäjät ja sote-palveluiden tuottajat, jotka yhdessä pystyvät toteuttamaan laadukkaan Green Care -hoivapalvelun.

Hankkeessa toteutetaan 15 toimintaympäristössä palvelutestauksia, joiden avulla kumppanuusmallia kehitetään erilaisissa luontoympäristöissä (maaseutuyrityksissä) ja erilaisten asiakasryhmien testaamina. Lisäksi hankkeessa innostetaan ja valmennetaan maaseutuyrittäjiä Green Care -toimintaan, tehdään kaksi opintomatkaa, kerrotaan hankkeen tuloksista sekä seminaarissa että tekemällä verkkojulkaisu.

Kohderyhmä
Maaseutuyritykset kaikista tuotantosuunnista

Toiminta-alue ja rahoituslähde
Etelä-Pohjanmaan maakunta, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta.

Hankeaika on 1.12.2019-31.12.2022

Toteuttajat
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa joka toteuttaa hanketta yhdessä Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.

Hanketoimijat
Hankkeen vetäjä, Marika Turpeinen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Projektityöntekijä, Green Care koordinaattori Johanna Mäki-Rautila, Eskoon Tuki-ja osaamiskeskus

Yhteystiedot:
marika.turpeinen@proagria.fi
p. 043 825 2410

johanna.maki-rautila@eskoo.fi
p. 050 474 6796

TULOSSA:
- Opintomatka Keski-Pohjanmaalle 17.5.2022 Tutustu ja ilmoittaudu (OHJLEMA pdf )

- Maaliskuussa 2022 uusi valmennusryhmä maatilayrittäjille TUTUSTU

ILMOITTAUDU MUKAAN tällä lomakkeella

TUTUSTU:

  • Aloituswebinaarin (9.6.2020) tallenteeseen tästä
  • Green Care -hoivapalvelut ja kumppanuusmalli -video tästä
  • Lehtiartikkeli: Maatilan Pelelrvo 3/2021
  • Webinaaritallenne 23.9.2021; Green Care toiminnalla lisää hyvinvointia sote alalle tästä
  • Uutiskirje 1/2022