Gastronominen silta maailmalle – elintarvikeyritysten yhteistyön avaus

ProAgria Itä-Suomi

Yritykset kehittää kansainvälistä osaamistaan,yhteistyötä kansainvälistyvien pienyritysten kanssa ja luovat kontakteja liiketoiminnan tueksi

Kuva: Marc Sabat

Gastronominen silta maailmalle - elintarvikeyritysten yhteistyön avaus yritysryhmähankkeen taustalla on neljän pohjoissavolaisen elintarvikeyrityksen yhteinen tarve vahvistaa yhteistyötä sekä kansainvälistä osaamista. Yritykset suosivat tuotteissaan paikallisia raaka-aineita ja näkevät tämän yhteisessä toiminnassa erityisvahvuutena. Yrityksillä on tarve yhdistää voimavarat ja kokeilla kokonaan uudenlaista lähestymistapaa suuriin, kansainvälisessä ympäristössä toimiviin kohteisiin.

Yritykset kehittävät hankkeessa kansainvälistä osaamistaan, yhteistyötä toisten kansainvälistyvien pienyritysten kanssa ja luovat kontakteja oman liiketoiminnan tueksi. Yritysryhmähankkeessa pilotoidaan uudenlaisia toimintamalleja, tehdään yhteismarkkinoinnin kehittämistoimia ja kokeillaan erilaisia menekinedistämistoimia. Yrityskohtaisesti toimijat kehittävät tuotetarjoomaansa ja pakkausten houkuttelevuutta.

Päämääränä yrityksillä on toimia paitsi oman toimintansa edustajina, myös Kuopion alueen ja Pohjois-Savon European Region of Gastronomy (ERG) -verkoston edustajina.

Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat Liepuskan herkku Oy, Lignell & Piispanen Oy, RPS Brewing Oy ja Kala-Lappi Oy.

Hankkeen toteutusaika on 01.03.2019 - 30.09.2022.

Hankepäällikkönä toimii Heli Sulola, heli.sulola@maajakotitalousnaiset.fi  040 672 0597