CyberGrass

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Tämä kansainvälinen projekti esittelee uuden miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) ja satelliitteihin perustuvan nurmirehun laadun ja määrän arviointimenetelmän. Menetelmää testataan pelto-olosuhteissa.

Nayttokuva 2021 11 29 110701
Interreg Botnia Atlantica logo suomi

Nurmiviljelyn keskeisiä kehittämiskohteita ovat peltolohkokohtaisen nurmisadon laadun arvioiminen ja määrällisen tiedon puutteiden parantaminen.

Tämä projekti esittelee uuden miehittämättömiin ilma-aluksiin (UAV) ja satelliitteihin perustuvan nurmirehun laadun ja määrän arviointimenetelmän. Menetelmää testataan pelto-olosuhteissa. Projektissa etsitään ratkaisua nurmisadon määrän ja laadun määrittämishaasteeseen tuottamalla sekä lohkokohtainen satoarvio (kg/ha) että lohkokohtainen ennuste sadon laadusta ennen sadonkorjuuta.

Kehitettävä menetelmä tarjoaa viljelijöille heidän tarvitsemaansa tietoa oikea-aikaisesti käytettäväksi säilörehunurmien viljelyssä. Tämä voi parantaa maidon- ja lihantuotannon kannattavuutta. Menetelmä auttaa myös tilaa viljelyn suunnittelussa lohkomäärän olleessa suuri ja lohkojen sijaitessa kaukana tilan talouskeskuksesta. Lue lisää projektiaktiviteeteista rahoittajan nettisivulta.

Hanketta rahoittaa Interreg Botnia-Atlantica -ohjelma ja mukana on yhteistyökumppaneita Suomesta ja Ruotsista. Hankkeen koordinaattorina toimii Luonnonvarakeskus LUKE.