Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle

ProAgria Oulu

Edistetään miesten hyvinvointia työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja tuetaan heidän työllistymistään tai työelämään paluuta.

Kuva: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, Sami Piskonen
Arjen sankarit -hankkeen päätavoitteena on luoda toimintamalli miesten hyvinvoinnin edistämiseksi ja työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi sekä tukea sitä kautta heidän työllistymistään tai työelämään paluutaan.
Pääkohderyhmässä ovat syrjäytymisuhan alla olevat miehet esim. työttömät, mielenterveyskuntoutujat ja maahanmuuttajat.
Miesten hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan toimintaryhmisssä, joissa opitaan käytännön ruoanvalmistusta ja terveellisiä elintapoja. Tavoitteena on miesten arjen hallinnan paraneminen, painonhallinta sekä vertaistuen saaminen ja ystävien löytäminen. Hankkeen aikana järjestetään 6 toimintaryhmää. Ryhmissä miehet tutustuvat toisiin samassa tilanteessa oleviin.
Toteuttajat: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset.
Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2022
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hankealue: Pohjois-Pohjanmaa