Ravinteiden kierrosta uutta liiketoimintaa?

2 min lukuaika

Ruohonjuurella

Miten viljelijä voisi hyötyä ravinteiden kierrosta? Millaisia yhteistyökumppanuuksia tarvitaan?

Ravinnehanke artikkelikuva620x360

Ravinteiden kierto on nyt pop eikä ihme, sillä ravinteiden kiertoon nähdään sisältyvän paljon potentiaalia. Vaikutukset ympäristön tilan parantamiseen, ilmastonmuutoksen vaikutusten pienentämiseen, imagon kohottamiseen ruokkivat kiinnostusta. Vähemmän on ollut esillä, miten viljelijä voisi hyötyä taloudellisesti ravinteiden kiertoon liittyvistä uusista mahdollisuuksista ja erilaisista uusista tuotteista ja palvelutarjonnasta. Keskityimme selvittämään, millaiset ovat ravinteiden kierron mahdollisuudet maanviljelijälle.

Työpajassa nousi mielenkiitoisia näkökulmia

Selvitimme, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia ravinteiden kierron edistäminen tarjoaa maanviljelijöille sekä mistä ja miten lisäarvo syntyy. Pidimme aiheista työpajan, johon valittiin ennalta mielenkiintoisia liiketoiminta-aihioita jatkotyöstettäväksi. Tiukan puserruksen jälkeen aihiot laitettiin tärkeysjärjestykseen ja eniten kannatusta sai ravinteiden optimointi. Tämä otettiin tarkempaan tarkasteluun. Ensiksi mallinnettiin ravinteiden optimointiin tarvittava liiketoimintaekosysteemi, keskeiset prosessit ja toimenpiteet yhden maatilan toiminnan pohjalta. Lopuksi laskettiin, mitä taloudellisia vaikutuksia valittu liiketoimintamalli mahdollistaisi pilotissa mukana olleelle maatilalle.

Hyödyt ja riskit vaakakupeissa

Tulokset ovat mielenkiintoisia. Esimerkki laskettiin Uudellamaalla toimivalle 350 hehtaarin kasvinviljelytilalle. Tuloksia verrattiin nykyisen ja uuden liiketoimintamallin välillä. Uusi liiketoimintamalli perustui epäorgaanisten ja orgaanisten lannoitteiden yhteiskäyttöön ravinteiden optimoinnissa. Tuloksena havaittiin, että ravinteiden optimointi mahdollistaisi hieman paremman taloudellisen tuloksen, mutta ero on pieni ja siihen liittyy monia riskejä, joiden pienentämiseen tarvitaan vielä paljon käytännön tietoa. Hyödyt riippuivat peltojen maaperästä, maaperän kunnosta, viljeltävistä kasveista ja lajikkeista sekä viljelykäytännöistä.

Miten eteenpäin?

Hankkeessa ravinteiden optimointia tarkasteltiin yhden tilaesimerkin kautta. Tarvitaan kuitenkin enemmän tietoa ja käytännön ratkaisuja tunnistettujen riskien pienentämiseen. Käytännön kokeilujen kautta olisi mahdollista saada tietoa tunnistettuihin pullonkauloihin.
Kiinnostaako yhteistyö kokeiluihin liittyen? Ota rohkeasti yhteyttä tai jaa tämä blogiteksti niin keskustellaan lisää.
Ravinteiden kierron mahdollisuudet maanviljelijälle - hanke

Pentti Meriläinen

Sari Peltonen

Projektipäällikkö

Johtava asiantuntija, kasvintuotanto

Ravinteiden kierron mahdollisuudet maanviljelijälle -hanke

ProAgria Keskusten Liitto

ProAgria Keskusten Liitto

sari.peltonen@proagria.fi

pentti.merilainen@proagria.fi

puhelin 050 341 4406

puhelin 040 589 8860