Lisää Luomua -kiertueen satoa Seinäjoella 9.11.12: Valkuaista lisää viljelyyn

2 min lukuaika

Luomua laadulla

Ryhmätöiden pohdintoja 4.

Lisaa luomua 2 620x360px

Ryhmissä pohdittiin luomutuotteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmissä pyrittiin myös löytämään vastauksia tai tuomaan ongelmat selkeämmin esiin liittyen päivän teemaan.

Ryhmätöiden pohdintoja 4. Valkuaisviljaryhmä, miten valkuaisviljaa saadaan lisää?

Valkuaisryhmän pohtijat olivat suurimmaksi osaksi maakunnan kasvitilojen edustajia. Ensimmäinen asia, joka nousi esiin valkuaisen lisäämisessä viljelyyn, oli tilallisilla yhteistyön lisääminen. Ideoita yhteistyön lisäämiseksi oli monia: pitkäaikaiset yhteistyösopimukset, lohkojen vaihto, yhteinen koneketju, osuuskunta / OY / tms. sekä erillinen yhteinen maatila. Yhteistyöhön kaivattiin lisää neuvontaa ja viestintää sekä erillinen henkilö hoitamaan näitä asioita per paikkakunta.

Valkuaisesta haluttaisiin saada myös parempaa hintaa. Tähän tarvittaisiin parempia tukia sekä neuvontaa ja ymmärrystä tuottajien välille. Myös rahtihintoihin tulee saada järkeä joko yhteistyöllä tai muilla avuilla.

Valkuaisten viljelyssä tuotiin esiin siemenen laatu ja saatavuus sekä joustavuutta siemen asioihin lainsäädännön puolelta.

Eräänä tärkeänä kohtana oli peltojen kuntoon puuttuminen. Pienten tilojen pellot tulisi saada hyvään viljely kuntoon ja aktiiviseen käyttöön yhteistyön avulla (Kotieläintilan kanssa sopimukset tuotannosta). Lannan tehokkaampaa käyttöä ja yhteistyötä sen suhteen toivottiin. Lannan tehokkaan käytön ja yhteistyön kautta viljelykiertoon saataisiin uusia ulottuvuuksia.

Tutkimuksen arvo nousi hyvinkin suureksi keskusteluissa. Kaivattiin uusia lajikkeita ja neuvontaa. Tutkimuksen lisäksi kaivattiin ”luovaa hulluutta” ja uskallusta kokeilla uusia kasveja tai lajikkeita. Varsinkin syysviljoihin tarvittaisiin lisää mahdollisuuksia ja toisaalta tietoa sekä kokemuksia.

Kestorikkakasvi ongelmat valkuaiskasveilla koettiin myös jonkinlaiseksi ongelmaksi. Ratkaisuna olisi tutkimuksen sekä neuvonnan lisääminen ja tätä kautta kokemukset viljelyksillä.

Mielenkiintoista keskustelua herätti uusien kasvintuotantotilojen saaminen luomuun. Ryhmän mukaan siihen tarvitaan erityisesti näyttää euroja eli kannattavuutta. Sen lisäksi tiedottamista ja neuvontaa kaivattaisiin lisää. Myös mielenkiinnolla odotetaan 2014 tukimuutosten positiivista vaikutusta luomuun?! Tämän odotetaan lisäävän tilojen kiinnostusta luomua kohtaan.